Bee álnééhí:MBN-chʼał-naashchʼąąʼ-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Dahináanii Naaldeehii Bidoh Dahólónígíí Bikʼiiz Naakiígíí Bííghą́ą́stsʼǫǫd Dahólónígíí Bitsiitsʼiin Dahólónígíí Bíígháán Dahólónígíí Biyaatsʼiin Dahólónígíí Biyáázh Tsʼǫʼasánígíí Chʼał Chʼał íiyisígíí dóó bikʼéí
Mágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał ndaashchʼąąʼígíí
Mágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
atʼaʼ yiltʼąąʼítah chʼałMágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
tsintah chʼałchilí yishtłizhígííMágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
tsintah chʼałchilí dibéłchíʼígíí
( Mágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał daashtłizhígíí)
Mágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tsinlátah chʼał dootłʼizhgo yishtłizhígííMágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tsékʼi chʼał yistłʼinígííMágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tsékʼi chʼał łikizhígííMágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tsinlátah chʼał dinilgaaígííMágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tsinlátah chʼał naashchʼąąʼígííMágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tsinlátah chʼał dichʼízhígííMágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tsinlátah chʼał yázhí

( Mágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tsinyiʼ chʼał)
Tsin yisdisítah chʼał yishtłizhígííTsin yisdisítah chʼał dah daalzhinígííTsin yisdisítah chʼał yistłʼinígíí
( Tó wónaanídę́ę́ʼ chʼał kʼaasdáhígíí)
( Chʼał binááłgaaí dóó Chʼał bitsʼiin daatʼíinii)

Mágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał nahatʼeʼí dootłʼizhígííMágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał nahatʼeʼí dibéłchíʼígíí
Mágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał binááʼ ntsxaaígíí
Template-question.svg Díigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{MBN-chʼał-naashchʼąąʼ-nav}}

{{MBN-chʼał-naashchʼąąʼ-nav|left}}


Navbox: {{MBN-chʼał-naashchʼąąʼ}}

Nááná...