Bee álnééhí:Tsinlátah-chʼał+-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Dahináanii Chess rat45.svg NaaldeehiiChess rat45.svg Bidoh DahólónígííChess rat45.svg Bikʼiiz NaakiígííChess rat45.svg Bííghą́ą́stsʼǫǫd DahólónígííChess rat45.svg Bitsiitsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Bíígháán DahólónígííChess rat45.svg Biyaatsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Biyáázh TsʼǫʼasánígííChess rat45.svg Chʼał Chess dat45.svg
Tsinlátah chʼał dóó bikʼéí


( Chʼał bizaʼazis dahólónígíí dóó bikʼéí)

( Tsinlátah chʼał)( Atʼąątah chʼał)


( Chʼał dichʼízhí)
( Shádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał kʼaasdáhígíí)( Shádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał yázhí)
( Shádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał)( Shádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał dijoolí)
( Chʼał niłtólí)

( Chʼał bideeʼ dahólónígíí dóó bikʼéí)
( Shádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał dichʼízhí)Tábąąh chʼał bikágí dah daaskʼidígííDziłtah chʼał bikágí dah daaskʼidígíí

Tó ńlį́įdi chʼał łibáhígííTó ńlį́įdi chʼał yistłʼinígíí
Chʼał binááʼ yistłʼinígíí


Chʼał bitéél dichʼízhí diłhiłígííTábąąh chʼał bitéél dichʼízhíTsintah chʼał bitéél dichʼízhíChʼał bitéél dichʼízhí yishtłizhígííShádiʼááhjí Jeeshóóʼ Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał bitéél dichʼízhíTsintah chʼał dinilzhinígííTábąąh chʼał dinilzhinígííTó ńlį́ bibąąh chʼał dichʼízhí

Tábąąh chʼał diłhiłígííTábąąh chʼał niłhinígííTábąąh chʼał yistłʼinígííTábąąh chʼał binákʼee halzhinígííTábąąh chʼał binághah dibéłchíʼígííTsintah chʼał biwooʼ dantsaaígííTábąąh chʼał biwooʼ dantsaaígííChʼał biwooʼ dantsaaí diłhiłígííChʼał bílátsoh dichʼízhígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ táyiʼ chʼał dinilbáhígííShádiʼááhdę́ę́ʼ táyiʼ chʼał łibáhígííShádiʼááhdę́ę́ʼ táyiʼ chʼał bitéél łitsooígííShádiʼááhdę́ę́ʼ táyiʼ chʼał yistłʼinígííShádiʼááhdę́ę́ʼ dziłtah táyiʼ chʼał łibáhígííShádiʼááhdę́ę́ʼ dziłtah táyiʼ chʼał yishtłizhígíí


Shádiʼááhdę́ę́ʼ hakázítah chʼał noodǫ́zígííShádiʼááhdę́ę́ʼ hakázítah chʼał dootłʼizhígíí
Béésh Łigaii Bikéyahdę́ę́ʼ
hakázítah chʼał yishtłizhígííBéésh Łigaii Bikéyahdę́ę́ʼ
hakázítah chʼał łibáhígííBéésh Łigaii Bikéyahdę́ę́ʼ
hakázítah chʼał łikizhígíí

Tséyaa chʼał bizééʼ biiʼiilnaahígííTsintah chʼał bizééʼ biiʼiilnaahígíí

( Áhí dah oojołítah chʼał)
( Níłtsą́ chʼał)
( Chʼał bibid daalzhólígíí)( Shádiʼááhdę́ę́ʼ chʼałchilí)


Template-question.svg Díigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{Tsinlátah-chʼał+-nav}}

{{Tsinlátah-chʼał+-nav|left}}


Navbox: {{Tsinlátah-chʼał+}}

Nááná...