Bee álnééhí:TązhiiNaʼahóóhai-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Dahináanii Chess rat45.svg NaaldeehiiChess rat45.svg Bidoh DahólónígííChess rat45.svg Bikʼiiz NaakiígííChess rat45.svg Bííghą́ą́stsʼǫǫd DahólónígííChess rat45.svg Bitsiitsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Bíígháán DahólónígííChess rat45.svg Biyaatsʼiin DahólónígííChess rat45.svg TsídiiChess rat45.svg Tsídii ndaatʼáʼii Chess dat45.svg
Tązhii dóó Naaʼahóóhai Ndahalinígíí


( Atseentélí)
( Naaʼahóóhaistłʼinii)
( Díłdánii)
( Naaʼahóóhaiłbáhí)


Naaʼahóóhai
Naakaii Dootłʼizhii Bikéyahdę́ę́ʼ lókʼaatah naaʼahóóhaiTsiiʼyishbizhí Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ lókʼaatah naaʼahóóhai

( Naaʼahóóhaitʼą́ʼí)
Náátsʼózídę́ę́ʼ tsiidootłʼizhiiNáátsʼózídę́ę́ʼ tsiidootłʼizhii
Náátsʼózídę́ę́ʼ táájíjinii
Tsídii bitseeʼ naashchʼąąʼí
Tsídii bitʼaʼ dah adadootłʼizhígííTsídii bizééʼ naashchʼąąʼíNaaʼahóóhai disxǫsígíí
ZéédzísgaiiKʼosdootłʼizhii

Náátsʼózídę́ę́ʼ tsiiłtsooíNáátsʼózídę́ę́ʼ zééhalzhinii

( Nákʼeejilchíiʼii dóó bikʼéí)

Tązhii( Dįʼ)
Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ tsintah naaʼahóóhai
Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ tązhiiChooyééł Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ tązhii


Naaʼahóóhai bichʼahíNaaʼahóóhai bikeetsohígíí

Template-question.svg Díigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{TązhiiNaʼahóóhai-nav}}

{{TązhiiNaʼahóóhai-nav|left}}


Navbox: {{TązhiiNaʼahóóhai}}

Nááná...