Bee álnééhí:TW-tábąąh-chʼééh-digháhii-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Dahináanii Chess rat45.svg NaaldeehiiChess rat45.svg Bidoh DahólónígííChess rat45.svg Bikʼiiz NaakiígííChess rat45.svg Bííghą́ą́stsʼǫǫd DahólónígííChess rat45.svg Bitsiitsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Bíígháán DahólónígííChess rat45.svg Biyaatsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Naaldlooshii dadichʼízhiiChess rat45.svg Chʼééh digháhii dóó TsisteełChess rat45.svg Tó wónaanídę́ę́ʼ tábąąh chʼééh digháhii dóó Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsintah chʼééh digháhii Chess dat45.svg
Tó wónaanídę́ę́ʼ tábąąh chʼééh digháhiiKéyah Dah Ndaaʼeełí Łánídę́ę́ʼ tábąąh chʼééh digháhiiNáátsʼózídę́ę́ʼ tábąąh chʼééh digháhiiTó wónaanídę́ę́ʼ tábąąh chʼééh digháhii naashchʼąąʼígííTó wónaanídę́ę́ʼ tábąąh chʼééh digháhii noodǫ́zígííNaakaii Dootłʼizhii Bikéyahdę́ę́ʼ
tábąąh chʼééh digháhii bitsiitʼáád halchíʼígíí
( Tó wónaanídę́ę́ʼ beʼekʼid bibąąh chʼééh digháhii)( Náátsʼózídę́ę́ʼ tábąąh tsisteeł dadijoolígíí)
Náátsʼózídę́ę́ʼ tábąąh chʼééh digháhii
bitsʼaʼ nteelí yishtłizhígííKéyah Dah Ndaaʼeełí Łánídę́ę́ʼ
tábąąh chʼééh digháhii bitsʼaʼ nteelígííNaakaii Dootłʼizhii Bikéyahdę́ę́ʼ
tábąąh chʼééh digháhii bitsʼaʼ nteelígííNáátsʼózídę́ę́ʼ tábąąh chʼééh digháhii
bitsʼaʼ nteelí dibéłchíʼígíí
Biʼééʼ Łigaii Bikéyahdę́ę́ʼ tábąąh tsisteeł
Náátsʼózídę́ę́ʼ tsintah tsisteełNáátsʼózídę́ę́ʼ tábąąh tsisteeł ntsxaaígííNáátsʼózídę́ę́ʼ tábąąh tsisteeł bitsʼaʼ dichʼízhígííNáátsʼózídę́ę́ʼ tábąąh tsisteeł bitsiitsʼiin łitsooígíí
Tábąąh tsisteeł tąądee naagháhii yilghałígííKéyah Dah Ndaaʼeełí Łánídę́ę́ʼ tábąąh tsisteeł ntsxaaígíí
Biʼééʼ Łigaii Bikéyahdę́ę́ʼ tábąąh chʼééh digháhii dibéłchíʼígííBiʼééʼ Łigaii Bikéyahdę́ę́ʼ tábąąh chʼééh digháhii yishtłizhígííBiʼééʼ Łigaii Bikéyahdę́ę́ʼ tábąąh chʼééh digháhii łibáhígííBiʼééʼ Łigaii Bikéyahdę́ę́ʼ tábąąh chʼééh digháhii noodǫ́zígíí
Tábąąh chʼééh digháhii binááʼ dį́įʼiiBiʼééʼ Łigaii Bikéyahdę́ę́ʼ lókʼaatah chʼééh digháhii

Náátsʼózídę́ę́ʼ nahoditsʼǫtah tsisteeł łizhinígííKéyah Dańlínídę́ę́ʼ tsintah tsisteeł

Binááʼádaałtsʼózí Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
tábąąh chʼééh digháhii bibid halzhinígííNáátsʼózídę́ę́ʼ tábąąh chʼééh digháhii bibid halzhinígíí
Biʼééʼ Łigaii Bikéyahdę́ę́ʼ chʼééh digháhii łizhinígííTemplate-question.svg Díigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{TW-tábąąh-chʼééh-digháhii-nav}}

{{TW-tábąąh-chʼééh-digháhii-nav|left}}


Navbox: {{TW-tábąąh&Shdę́ę́ʼ-tsintah-chʼééh-digháhii}}

Nááná...