Bee álnééhí:Naha-táyiʼ-chʼał-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Dahináanii Chess rat45.svg NaaldeehiiChess rat45.svg Bidoh DahólónígííChess rat45.svg Bikʼiiz NaakiígííChess rat45.svg Bííghą́ą́stsʼǫǫd DahólónígííChess rat45.svg Bitsiitsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Bíígháán DahólónígííChess rat45.svg Biyaatsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Biyáázh TsʼǫʼasánígííChess rat45.svg Chʼał Chess dat45.svg
Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ táyiʼ chʼał

Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ dah daaskʼidtah chʼałNahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ tséyaa chʼał yázhí

Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał yázhí noodǫ́zígííNahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał yázhí diłhiłígíí

Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał yázhí niłhinígííNahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał yázhí yishtłizhígííNahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał yázhí dinilzhinígííNahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał yázhí diłhiłgo noodǫ́zígíí

Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ táyiʼ chʼał binághah dinilzhinígíí
Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał diłhiłgo yishtłizhígííHaʼaʼaahjí Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał yishtłizhí bijáád noodǫ́zígííNahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał yishtłizhí bikʼiiz halkizhígííNahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał yishtłizhí ntsaaígííNáhookǫsjí Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał yishtłizhí bijáád noodǫ́zígíí
Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dijoolí bitsiitʼiin áłtsʼísígííNahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał bikʼaashtʼah halchíʼígíí

Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí bítááʼ halchíʼígííNahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí biwos łitsxooígííNahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí binághah halchíʼígíí
Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí łitsogo noodǫ́zígííNahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí bítááʼ dibéłchíʼígííNahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí biwos łitsooígííNahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí dinilzhinígííNahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí diłhiłgo yistłʼinígíí

Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ tsintah chʼał naashchʼąąʼígííNahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ tsintah chʼał dibéłchíʼígíí

Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ táyiʼ chʼałchilí łibá dóó yishtłizhígííNahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ táyiʼ chʼałchilí biwos łitsxooígííNahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ táyiʼ chʼałchilí dinilzhinígííNahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ táyiʼ chʼałchilí dichʼízhígííNahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ táyiʼ chʼałchilí łikizhígííNahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ táyiʼ chʼałchilí łibáhígííNahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ táyiʼ chʼałchilí dibéłchíʼígíí
Template-question.svg Díigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{Naha-táyiʼ-chʼał-nav}}

{{Naha-táyiʼ-chʼał-nav|left}}


Navbox: {{Naha-chʼał+}}

Nááná...