Jump to content

Bee álnééhí:Zhį́ʼii-táshch-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Dahináanii Naaldeehii Bidoh Dahólónígíí Bikʼiiz Naakiígíí Bííghą́ą́stsʼǫǫd Dahólónígíí Bitsiitsʼiin Dahólónígíí Bíígháán Dahólónígíí Biyaatsʼiin Dahólónígíí Tsídii Tsídii ndaatʼáʼii Yótʼáahdi tsídii Tsídii tsídígíí Gáagii dóó Tsídii bitʼatah hózhóón dóó bikʼéí
Zhį́ʼii táshchozhígíí

Zhį́ʼii táshchozhí disxǫsígííZhį́ʼii táshchozhí bitseeʼ áłtsʼózígííNaakaii Dootłʼizhí Bikéyah Dah Naaʼeełídę́ę́ʼ zhį́ʼii táshchozhígíí
Zhį́ʼii táshchozhí bidaaʼ ditání

Zhį́ʼii táshchozhí bitéél halkizhígíí
Zhį́ʼii táshchozhí bitéél yistłʼinígííKéyah Dańlínídę́ę́ʼ zhį́ʼii táshchozhígíí


Zhį́ʼii táshchozhí bitseeneezígíí


Zhį́ʼii táshchozhí diltʼóshígíí


Zhį́ʼii táshchozhígíí
bitseeʼ deeshgizhígííZhį́ʼii táshchozhígíí
binághah bízdílidígíí
Zhį́ʼii táshchozhí łizhinígíí
Zhį́ʼii táshchozhí binághah hoolzhólígíí
Zhį́ʼii táshchozhí łibáhígíí

Zhį́ʼii táshchozhí bitseeʼ dikáníZhį́ʼii táshchozhí tsédídéehgo bízdílidígíí

Zhį́ʼii táshchozhí bitłʼaaʼ łigaaígííKéyah Dah Ndaaʼeełí Łánídę́ę́ʼ zhį́ʼii táshchozhígííDziłtah zhį́ʼii táshchozhígííBitsįʼ Yishtłizhii Tónteeldę́ę́ʼ zhį́ʼii táshchozhígííDíigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{Zhį́ʼii-táshch-nav}}

{{Zhį́ʼii-táshch-nav|left}}


Navbox: {{Gáa&TsBH}}

Nááná...