Bee álnééhí:Ts-daaʼnaashchʼ-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Dahináanii Chess rat45.svg NaaldeehiiChess rat45.svg Bidoh DahólónígííChess rat45.svg Bikʼiiz NaakiígííChess rat45.svg Bííghą́ą́stsʼǫǫd DahólónígííChess rat45.svg Bitsiitsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Bíígháán DahólónígííChess rat45.svg Biyaatsʼiin DahólónígííChess rat45.svg TsídiiChess rat45.svg Tsídii ndaatʼáʼiiChess rat45.svg Yótʼáahdi tsídiiChess rat45.svg Tsídii bidaatsoh naashchʼąąʼí dóó Tsídii dághaaʼígíí Chess dat45.svg
Tsídii bidaatsoh naashchʼąąʼí


Tsídii bidaatsoh naashchʼąąʼí yázhí dootłʼizhígííTsídii bidaatsoh naashchʼąąʼí yázhí
bizééʼ yágo dootłʼizhígííTsídii bidaatsoh naashchʼąąʼí yázhí bizééʼ łigaaígííTsídii bidaatsoh naashchʼąąʼí yázhí bizééʼ halzhinígííTsídii bidaatsoh diłhiłí yázhíTsídii bidaatsoh naashchʼąąʼí yázhí bitseeʼ kʼíjíchiiʼígííTsídii bidaatsoh naashchʼąąʼí yázhí bitłʼaakááʼ halchíʼígíí

Tsídiizhiin bidaatsoh łichííʼ dóó łitsooígííTsídiizhiin bidaatsoh naashchʼąąʼí
dóó bitłʼaakááʼ halchíʼígííTsídiizhiin bidaatsoh łigaaígííTsídiizhiin bidaatsoh łizhin dóó łigaaígííTsídiizhiin bidaatsoh łizhin dóó łitsxooígííTsídiizhiin bidaatsoh naashchʼąąʼí noodǫ́zígííTsídiizhiin bidaatsoh naashchʼąąʼí
dóó bitéél dah łizhinígííTsídiizhiin bidaatsoh diniltsooígííTsídiizhiin bidaatsoh łizhin dóó łichxíʼígííTsídiizhiin bidaatsoh łigai dóó dibéłchíʼígííTsídii bidaatsoh naashchʼąąʼí łitsxooígíí

Tsídiizhiin bidaatsoh naashchʼąąʼí
dóó binákʼee łitsooígííTsídiizhiin bidaatsoh naashchʼąąʼí
dóó binákʼee yágo dootłʼizhígííTsídiizhiin bidaatsoh naashchʼąąʼí
dóó bináyaah łitsxooígííTsídiizhiin bidaatsoh naashchʼąąʼí
dóó binákʼee chʼilgo dootłʼizhígíí

Dziłtah tsídii bidaatsoh naashchʼąąʼí dóó bitéel łibáhígííDziłtah tsídii bidaatsoh naashchʼąąʼí
dóó bitsiiyah dootłʼizhígííDziłtah tsídii bidaatsoh łizhinígííDziłtah tsídii bidaatsoh łizhin dóó łigaaígíí

Tsídii bidaatsoh naashchʼąąʼí dóó binákʼee halchxíʼígííTsídii bidaatsoh łizhiní dóó binákʼee dootłʼizhígííTsídii bidaatsoh naashchʼąąʼí dóó bizééʼ diniltsooígííTsídii bidaatsoh łizhin dóó łitsooígííTsídii bidaatsoh naashchʼąąʼí dóó bitéél łitsooígííTsídii bidaatsoh łitsxo dóó kʼíjíjinígííTsídii bidaatsoh naashchʼąąʼí dóó bitéél łigaaígííTsídii bidaatsoh naashchʼąąʼí dóó bizééʼ łitsooígíí
Template-question.svg Díigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{Ts-daaʼnaashchʼ-nav}}

{{Ts-daaʼnaashchʼ-nav|left}}


Navbox: {{Ts-daaʼnaashchʼ}}

Nááná...