Bee álnééhí:Łeeyiʼ-chʼoshtsoh-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Dahináanii Chess rat45.svg NaaldeehiiChess rat45.svg Bidoh DahólónígííChess rat45.svg Bikʼiiz NaakiígííChess rat45.svg Bííghą́ą́stsʼǫǫd DahólónígííChess rat45.svg Bitsiitsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Bíígháán DahólónígííChess rat45.svg Biyaatsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Biyáázh Tsʼǫʼasánígíí Chess dat45.svg
Łeeyiʼ chʼoshtsoh binááʼ dahólónígíí


( Naakaii Dootłʼizhí Bikéyahdę́ę́ʼ łeeyiʼ chʼoshtsoh)

Naakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ
tsintah łeeyiʼ chʼoshtsohNaakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ
łeeyiʼ chʼoshtsoh dootłʼizhígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ łeeyiʼ chʼoshtsoh dinilzhinígííShádiʼááhdę́ę́ʼ łeeyiʼ chʼoshtsoh dootłʼizhígíí

Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsintah łeeyiʼ chʼoshtsoh łibáhígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsintah łeeyiʼ chʼoshtsoh diłhiłígíí


Shádiʼááhdę́ę́ʼ dáʼákʼehtah łeeyiʼ chʼoshtsoh łibáhígííShádiʼááhdę́ę́ʼ dáʼákʼehtah łeeyiʼ chʼoshtsoh diłhiłígíí


Shádiʼááh biyaadę́ę́ʼ łeeyiʼ chʼoshtsoh diłhiłígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ łeeyiʼ chʼoshtsoh łibáhígííTáłkááʼ Bighan Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
łeeyiʼ chʼoshtsoh łibáhígíí


Naakaii Bikéyahdę́ę́ʼ łeeyiʼ chʼoshtsoh binááʼ hólóníShádiʼááhdę́ę́ʼ łeeyiʼ chʼoshtsoh łizhinígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ łeeyiʼ chʼosh binááʼ hólóní

Bitsįʼ Yishtłizhii Tónteeldę́ę́ʼ
łeeyiʼ chʼoshtsoh diłhiłígíí


Shádiʼááhdę́ę́ʼ łeeyiʼ chʼoshtsoh diłhiłgo tsédídéhígííTemplate-question.svg Díigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{Łeeyiʼ-chʼoshtsoh-nav}}

{{Łeeyiʼ-chʼoshtsoh-nav|left}}


Navbox: {{Łeeyiʼ-chʼoshtsoh}}

Nááná...