Bee álnééhí:Chʼał-dichʼízhí-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Dahináanii Chess rat45.svg NaaldeehiiChess rat45.svg Bidoh DahólónígííChess rat45.svg Bikʼiiz NaakiígííChess rat45.svg Bííghą́ą́stsʼǫǫd DahólónígííChess rat45.svg Bitsiitsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Bíígháán DahólónígííChess rat45.svg Biyaatsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Biyáázh TsʼǫʼasánígííChess rat45.svg ChʼałChess rat45.svg Tsinlátah chʼał dóó bikʼéí Chess dat45.svg
Chʼał dichʼízhí

Chʼał dichʼízhí áłtsʼísígíí( Chʼał bikézhoozhnézígíí)
( Chʼał dichʼízhí íiyisígíí)( Tó wónaanídę́ę́ʼ chʼał dichʼízhí íiyisígíí)( Chʼał dichʼízhí dadootłʼizhígíí dóó bikʼéí)
( Naakaii Dootłʼizhii Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dichʼízhí)
Biʼééʼ Łigaii Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dichʼízhí łitsooígííBiʼééʼ Łigaii Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dichʼízhí łitsxooígíí

( Shádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał dichʼízhí)
Kéyah Dah Ndaaʼeełí Łánídę́ę́ʼ chʼał dichʼízhí dinilzhinígíí
Kéyah Dah Ndaaʼeełí Łánídę́ę́ʼ
chʼał dichʼízhí yishtłizhígíí
Kéyah Dah Ndaaʼeełí Łánídę́ę́ʼ chʼał dichʼízhí yázhí
Kéyah Dah Ndaaʼeełí Łánídę́ę́ʼ
chʼał dichʼízhí dibéłchíʼígííKéyah Dah Ndaaʼeełí Łánídę́ę́ʼ
chʼał dichʼízhí diłhiłgo dibéłchíʼígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał binághah dibéłchíʼígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał binághah yishtłizhígíí
( Chʼał dichʼízhítsoh)( Naakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dichʼízhí)Chʼah Diʼilii Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dichʼízhí

( Chʼał dichʼízhítʼą́ʼí)
Kéyah Dańlínídę́ę́ʼ chʼał dichʼízhí dibéłchíʼígííKéyah Dańlínídę́ę́ʼ chʼał dichʼízhí dinilzhinígííKéyah Dańlínídę́ę́ʼ chʼał dichʼízhí diłhiłígíí

( Shádiʼááhdę́ę́ʼ chʼałtʼą́ʼí)Ghą́ą́ʼaskʼidii Biłikahii Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dichʼízhí yishtłizhígííBitsįʼ Yishtłizhii Tónteeldę́ę́ʼ chʼał dichʼízhí dibéłchíʼígíí
Tsinlátah chʼał dichʼízhí dibéłchíʼígííTsinlátah chʼał dichʼízhí yishtłizhígííTsinlátah chʼał dichʼízhí bizábąąh łigaaígíí
Chʼał bílaʼ dį́įʼiiTó wónaanídę́ę́ʼ séítah chʼał dichʼízhíShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał binááʼ łitsooígíí( Shádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał bibid halchíʼígíí dóó bikʼéí)Shádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał łitsogo noodǫ́zígííNaakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ tsinlátah chʼał dichʼízhíEʼeʼaahjí Naakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ dziłtah chʼał dichʼízhí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ hodíłchʼiltah chʼał dichʼízhí łizhinígííShádiʼááhdę́ę́ʼ hodíłchʼiltah chʼał dichʼízhí diłhiłígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał dijoolí łizhinígííBiʼééʼ Łigaii Bikéyahdę́ę́ʼ tsinlátah chʼał dichʼízhí


Chʼał dichʼízhí ntsaaígííDáʼákʼehtah chʼał dichʼízhí łibáhígíí
Tsintah chʼał dichʼízhí nahashchʼidígííChʼał dichʼízhí łitsxooígíí
Béégashiitah chʼał dichʼízhíChʼał dichʼízhí łitsooígíí

Náátsʼózídę́ę́ʼ chʼał dichʼízhí binááʼ łitsooígííKéyah Dah Ndaaʼeełí Łánídę́ę́ʼ chʼał dichʼízhí binááʼ łitsooígíí

Naakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dichʼízhí yázhí łibáhígííNaakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dichʼízhí yázhí diłhiłígííNaakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dichʼízhí yázhí naashchʼąąʼígíí
Náátsʼózídę́ę́ʼ chʼał dichʼízhí dootłʼizhígííNaakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dichʼízhí łichíʼígííHaʼaʼaahjí Naakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ
tsintah chʼał dichʼízhí bizábąąh łigaaígííTemplate-question.svg Díigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{Chʼał-dichʼízhí-nav}}

{{Chʼał-dichʼízhí-nav|left}}


Navbox: {{Chʼał-dichʼízhí}}

Nááná...