Bee álnééhí:Jádídlǫ́ʼii+-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Dahináanii Chess rat45.svg NaaldeehiiChess rat45.svg Bidoh DahólónígííChess rat45.svg Bikʼiiz NaakiígííChess rat45.svg Bííghą́ą́stsʼǫǫd DahólónígííChess rat45.svg Bitsiitsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Bíígháán DahólónígííChess rat45.svg Biyaatsʼiin DahólónígííChess rat45.svg TsídiiChess rat45.svg Tsídii ndaatʼáʼiiChess rat45.svg Yótʼáahdi tsídiiChess rat45.svg Tsídii tsídígíí Chess dat45.svg
Jádídlǫ́ʼii dóó Tsé noolchʼóshii dóó bikʼéí


Shádiʼááhdę́ę́ʼ jádídlǫ́ʼii binághah halbáhígííShádiʼááhdę́ę́ʼ jádídlǫ́ʼii dinilbáhígíí
Tsé noolchʼóshiiłbáhíShádiʼááhdę́ę́ʼ jádídlǫ́ʼii zahalánígííTsé noolchʼóshiiTsinyiʼ noolchʼóshii
Jádídlǫ́ʼii binághah noodǫ́zígííJádídlǫ́ʼii bitʼaʼ dibéłchíʼígíí
Jádídlǫ́ʼii bitsiitʼáád diłhiłígííHoshtah jádídlǫ́ʼii
Jádídlǫ́ʼii noodǫ́zígííJádídlǫ́ʼii ntsxaaígííJádídlǫ́ʼii łibáago noodǫ́zígííJádídlǫ́ʼii yistłʼinígííJádídlǫ́ʼii binághah halchíʼígííJádídlǫ́ʼii łikizhígííJádídlǫ́ʼii bitéél halkizhígííShádiʼááhdę́ę́ʼ jádídlǫ́ʼii yishtłizhígííJádídlǫ́ʼii bitsiiʼ łigaaígíí
Jádídlǫ́ʼii binátsʼiin łigaaígííHaʼaʼaahdę́ę́ʼ jádídlǫ́ʼii binátsʼiin łigaaígíí
Dziłtah noolchʼóshiiDibénééz Bikéyahdę́ę́ʼ noolchʼóshii

Tsintah noolchʼóshii bitéél noodǫ́zígíí
Tsintah noolchʼóshii dinilbáhígííTsintah noolchʼóshii binááʼ łichíʼígííTsintah noolchʼóshii binátsʼiin łigaaígíí
Tsintah noolchʼóshii łichíʼígííDibénééz Bikéyahdę́ę́ʼ tsintah noolchʼóshiiTsintah noolchʼóshii bitéél yishtłizhígííTsintah noolchʼóshii bitéél diniltsxooígííTsintah noolchʼóshii bidaaʼ nineezígíí

Tsintah noolchʼóshii bitʼaʼ dibéłchíʼígííTsintah noolchʼóshii łibáhígííTsintah noolchʼóshii noodǫ́zígíí

Jádídlǫ́ʼii bitsiiyah halbáhígííJádídlǫ́ʼii bizééʼ łigaaígííJádídlǫ́ʼii bidághaaʼ hólónígííJádídlǫ́ʼii bitseeʼ dibéłchíʼígííJádídlǫ́ʼii bitłʼaaʼ halzhinígííJádídlǫ́ʼii baa dzólnígííJádídlǫ́ʼii bitéél halchíʼígííJádídlǫ́ʼii bitéél yistłʼinígíí

Jádídlǫ́ʼii diłhiłígíí
Jádídlǫ́ʼii bitéél łigaaígíí
Tsinyiʼ noolchʼóshii bitʼaʼ noodǫ́zígííTsinyiʼ noolchʼóshii bitéél halbáhígííTsinyiʼ noolchʼóshii bitéél łigaaígíí
Tsinyiʼ noolchʼóshii binátsʼiin łigaaígíí

Jádídlǫ́ʼii (łibáhígíí)Jádídlǫ́ʼii yishtłizhígíí
Jádídlǫ́ʼii dibéłchíʼígííDziłtah jádídlǫ́ʼiiHaʼaʼaahdę́ę́ʼ jádídlǫ́ʼiiEʼeʼaahdę́ę́ʼ jádídlǫ́ʼiiTó wónaanídę́ę́ʼ jádídlǫ́ʼii

Shádiʼááhdę́ę́ʼ dahtooʼ yinooghałii
Tłʼohtah dahtooʼ yinooghałiiHaʼaʼaahdę́ę́ʼ dahtooʼ yinooghałii
Dahtooʼ yinooghałii
Naakaii Nátʼohí Bikéyahdę́ę́ʼ dahoditłééʼgóó jádídlǫ́ʼiiTemplate-question.svg Díigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{Jádídlǫ́ʼii+-nav}}

{{Jádídlǫ́ʼii+-nav|left}}


Navbox: {{Jádídlǫ́ʼii+}}

Nááná...