Bee álnééhí:Tsintah-chʼałtʼą́ʼí-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Dahináanii Chess rat45.svg NaaldeehiiChess rat45.svg Bidoh DahólónígííChess rat45.svg Bikʼiiz NaakiígííChess rat45.svg Bííghą́ą́stsʼǫǫd DahólónígííChess rat45.svg Bitsiitsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Bíígháán DahólónígííChess rat45.svg Biyaatsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Biyáázh TsʼǫʼasánígííChess rat45.svg ChʼałChess rat45.svg Tsinlátah chʼał dóó bikʼéíChess rat45.svg Tsinlátah chʼał Chess dat45.svg
Tsintah chʼałtʼą́ʼí


Tsintah chʼałtʼą́ʼí dinilzhinígííTsintah chʼałtʼą́ʼí naashchʼąąʼígíí
Tsintah chʼałtʼą́ʼí yishtłizhígííTsintah chʼałtʼą́ʼí dinilzhin dóó łigaaígíí

Tsintah chʼałtʼą́ʼí yishtłizh dóó łitsooígííTsintah chʼałtʼą́ʼí łitso dóó yishtłizhígíí

Tsintah chʼałtʼą́ʼí łigai dóó dibéłchíʼígííHodíłchʼiltah chʼałtʼą́ʼí bijáád łitsooígííTsintah chʼałtʼą́ʼí łitso dóó dibéłchíʼígíí


Tsintah chʼałtʼą́ʼí niłhinígííTsintah chʼałtʼą́ʼí diniltsxooígííTsintah chʼałtʼą́ʼí yishtłizhgo łibáhígííTsintah chʼałtʼą́ʼí diniltsooígííTsintah chʼałtʼą́ʼí bítááʼ łitsooígííTábąąh chʼałtʼą́ʼí diniltsooígííHodíłchʼiltah chʼałtʼą́ʼí dootłʼizhígííTsintah chʼałtʼą́ʼí dinilzhingo łikizhígííTsintah chʼałtʼą́ʼí binághah łigaaígííTsintah chʼałtʼą́ʼí yázhíTsintah chʼałtʼą́ʼí chʼilgo dootłʼizhígííTsintah chʼałtʼą́ʼí dinilbáhígíí

Dibénééz Bikéyahdę́ę́ʼ tsintah chʼałtʼą́ʼíTsintah chʼałtʼą́ʼí binákʼee diłhiłígíí
Tsintah chʼałtʼą́ʼí łitsxogo łikizhígíí
Tsintah chʼałtʼą́ʼí dinilchííʼ dóó łigaaígííTsintah chʼałtʼą́ʼí diłhiłgo łitsooígíí

Tsintah chʼałtʼą́ʼí dootłʼizhígííTsintah chʼałtʼą́ʼí binághah łitsooígíí

Tsintah chʼałtʼą́ʼí binághah dibéłchíʼígííTsintah chʼałtʼą́ʼí nahakʼízígíí
Tsintah chʼałtʼą́ʼí binághah diniltsooígíí
Hodíłchʼiltah chʼałtʼą́ʼí dibéłchíʼígíí
Tsintah chʼałtʼą́ʼí dinilzhingo naashchʼąąʼígííTemplate-question.svg Díigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{Tsintah-chʼałtʼą́ʼí-nav}}

{{Tsintah-chʼałtʼą́ʼí-nav|left}}


Navbox: {{Tsintah-chʼałtʼą́ʼí}}

Nááná...