Bee álnééhí:Chʼał-íi+-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Dahináanii Chess rat45.svg NaaldeehiiChess rat45.svg Bidoh DahólónígííChess rat45.svg Bikʼiiz NaakiígííChess rat45.svg Bííghą́ą́stsʼǫǫd DahólónígííChess rat45.svg Bitsiitsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Bíígháán DahólónígííChess rat45.svg Biyaatsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Biyáázh TsʼǫʼasánígííChess rat45.svg Chʼał Chess dat45.svg
Chʼał íiyisígíí dóó bikʼéí
Haltsooítah chʼał yishtłizhígííHaltsooítah chʼał taʼneeskʼánígííHaltsooítah chʼał bíchį́į́h deekíníHaltsooítah chʼał łibáhígíí
Haltsooítah chʼał naashchʼąąʼígíí

( Biʼééʼ Łigaii Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał daʼalzhishígíí)
( Naakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ tó yiiyeʼíyiʼ chʼał)
Chʼał ntsxaaígíí


Naakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ dziłtsį́įdi chʼałNaakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ táyiʼ chʼał łikizhígíí
( Naakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał danineezígíí dóó bikʼéí)


( Naakaii Dootłʼizhii Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dadiłhiłígíí)( Eʼeʼaahjí Tónteeldę́ę́ʼ chʼał ádaałtsʼísígíí)
Biʼééʼ Łigaii Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dah náníljį́į́hí dinilzhinígííBiʼééʼ Łigaii Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dah náníljį́į́hí dinilbáhígííBiʼééʼ Łigaii Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dah náníljį́į́hí łibáhígííBiʼééʼ Łigaii Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dah náníljį́į́hí yistłʼinígíí

Biʼééʼ Łigaii Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dah náníljį́į́hí dibéłchíʼígííBiʼééʼ Łigaii Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dah náníljį́į́hí dichʼízhígíí

( Chʼał bitsooʼ dadeeshgizhígíí)


( Hodíłchʼiltah chʼał)( Mágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał ndaashchʼąąʼígíí)
( Chʼał íiyisígíí)
( Chʼał bizéétsʼósí)

( Naakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ níłtsą́ chʼał)
Chʼał bizéétʼą́hí diłhiłígííChʼał bizéétʼą́hí łikizhígííChʼał bizéétʼą́hí yistłʼinígíí


( Tłʼoh dichʼíizhtah chʼał)( Naakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ tsinyiʼ chʼał dóó bikʼéí)


Template-question.svg Díigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{Chʼał-íi+-nav}}

{{Chʼał-íi+-nav|left}}


Navbox: {{Chʼał-íi+}}

Nááná...