Bee álnééhí:Shádiʼááh-ts-yáłtiʼí-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Dahináanii Chess rat45.svg NaaldeehiiChess rat45.svg Bidoh DahólónígííChess rat45.svg Bikʼiiz NaakiígííChess rat45.svg Bííghą́ą́stsʼǫǫd DahólónígííChess rat45.svg Bitsiitsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Bíígháán DahólónígííChess rat45.svg Biyaatsʼiin DahólónígííChess rat45.svg TsídiiChess rat45.svg Tsídii ndaatʼáʼiiChess rat45.svg Yótʼáahdi tsídiiChess rat45.svg Tsídii yáłtiʼí Chess dat45.svg
Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yádaałtiʼíShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼítsoh diłhiłgo dootłʼizhígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí dootłʼizhgo bízdílidígíí


Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí biwos halchíʼígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí łitsooígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí dootłʼizh dóó łitsooígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bizééʼ dootłʼizhígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí chʼilgo dootłʼizhígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼítsoh chʼilgo dootłʼizhígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí łichíʼígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bitʼaʼ dootłʼizhígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼítsoh bítááʼ halchíʼígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bítááʼ dinilzhinígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bitłʼaaʼ halchíʼígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼítsoh bitsiiʼ dootłʼizhígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bitʼaʼ łibáago dootłʼizhígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bitsiiyah łitsooígíí


NaaléełchííʼNaaléełchííʼ diłhiłígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bináyaah łitsooígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bináyaah dah dzíltsooígíí
Akałii Bikéyahdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí chʼilgo dootłʼizhígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bizééʼ halchíʼígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bítááʼ halchíʼígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bináyaah dah dzílchiiʼígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí binákʼee halchíʼígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bitʼayaa łitsxooígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí binákʼee łigaaígíí

Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí łitsxooígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bitsiiʼ łitsooígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bitsiitʼáád łitsxooígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bitsiitʼáád halzhinígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bitsiiʼ łibáhígíí

Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bizééʼ dinilzhinígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bizééʼ diłhiłígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bítááʼ łitsxooígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bítááʼ diniltsxooígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bitéél dibéłchíʼígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bitsiitʼáád yágo dootłʼizhígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí diłhiłígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí yázhí bitéél yágo dootłʼizhígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí yázhí bitłʼaaʼ halchíʼígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí yázhí bitłʼaaʼ halchxíʼígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí yázhí bitéél łikizhígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí yázhí bitsiitʼáád diłhiłígííTáłkááʼ Bighan Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí yázhíShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí yázhí bítááʼ dinilchíʼígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí yázhí bítłʼah łigaaígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí yázhí bitéél noodǫ́zígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí yázhí bitsiitʼáád halzhinígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí yázhí bitéél łigaaígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí yázhí bítłʼah halchíʼígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí yázhí bitʼayaa łitsooígíí

Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bitsiiyah dinilzhinígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bitsiiʼ łizhin dóó łitsxooígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bitsiiʼ łitsxooígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bitsiiyah łitsxooígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bitsiitʼáád halchíʼígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí tseechʼį́dígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí binákʼee łitsooígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bitsiiʼ yágo dootłʼizhígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bidaaʼ łichíʼígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bitsiiyah yistłʼinígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bitsiitʼáád łigaaígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bináyaah yistłʼinígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bítááʼ łigaaígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bitʼaʼ dibéłchíʼígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí łibáhígíí

Naakaii Bikéyahdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bidaaʼ łitsooígííNaakaii Bikéyahdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bitsiitʼáád halchíʼígííNaakaii Bikéyahdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bitsiitʼáád tsédídéhígííNaakaii Bikéyahdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bítááʼ halchíʼígííNaakaii Bikéyahdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bitsiiʼ łitsooígííNaakaii Bikéyahdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bitsiiyah łitsooígííNaakaii Bikéyahdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bitsiitʼáád dinilgaaígííKintaaʼanéhé Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí binákʼee halchíʼígííKintaaʼanéhé Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bítááʼ halchíʼígííKintaaʼanéhé Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bitseeʼ łichíʼígííKintaaʼanéhé Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí naashchʼąąʼígííKintaaʼanéhé Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bitʼayaa łitsxooígííTáłkááʼ Bighan Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bitsiitʼáád diniltsooígííTáłkááʼ Bighan Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí biwos łitsooígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bitłʼaaʼ yágo dootłʼizhígíí

Naakaii Bikéyahdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí áłtsʼíísígííTáłkááʼ Bighan Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí áłtsʼíísígííTábąąh tsídii yáłtiʼí áłtsʼíísígííTsídii yáłtiʼí áłtsʼíísí bidaaʼ ntsaaígííTsídii yáłtiʼí áłtsʼíísí bidaaʼ dinilgaaígííTsídii yáłtiʼí áłtsʼíísí bidaaʼ łibáhígííDibénééz Bikéyahdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí áłtsʼíísígííTsídii yáłtiʼí áłtsʼíísí bitsiiʼ łitsooígíí


Dziłtah tsídii yáłtiʼí áłtsʼíísígííTsídii yáłtiʼí áłtsʼíísí bitsiitʼáád diłhiłígíí
Tsídii yáłtiʼí áłtsʼíísí noodǫ́zígíí
Tsídii yáłtiʼí áłtsʼíísí biwos halchíʼígííTsídii yáłtiʼí áłtsʼíísí binághah diłhiłígíí

Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bitsiiʼ noodǫ́zígííTemplate-question.svg Díigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{Shádiʼááh-ts-yáłtiʼí-nav}}

{{Shádiʼááh-ts-yáłtiʼí-nav|left}}


Navbox: {{Shádiʼááh-ts-yáłtiʼí}}

Nááná...