Bee álnééhí:MBN-tábąąh-tłʼiish+-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Dahináanii Chess rat45.svg NaaldeehiiChess rat45.svg Bidoh DahólónígííChess rat45.svg Bikʼiiz NaakiígííChess rat45.svg Bííghą́ą́stsʼǫǫd DahólónígííChess rat45.svg Bitsiitsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Bíígháán DahólónígííChess rat45.svg Biyaatsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Naaldlooshii dadichʼízhiiChess rat45.svg NdaaʼnaʼiiChess rat45.svg TłʼiishChess rat45.svg Tłʼiish íiyisígíí Chess dat45.svg
Mágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
tábąąh tłʼiish
dóó bikʼéí

Mágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
tsinlátah tłʼiish łitsooígíí
Mágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
tłʼiistsʼózí dinilgaigo noodǫ́zígííMágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
tłʼiistsʼózí niłhingo noodǫ́zígíí

Tąądee naagháhii yilghałii niłhinígííTąądee naagháhii yilghałii dibéłchíʼígíí
Mágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
tłʼiish bitsiiyah diniltsooígíí
Mágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tłʼééʼtłʼiish dinilzhinígííMágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tsinlátah tłʼééʼtłʼiish

Tłʼiish bíchį́į́htsáhí łichíʼígííTłʼiish bíchį́į́htsáhí niłhinígíí

Mágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tłʼiish chį́į́shchʼį́dí yistłʼinígííMágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tłʼiish chį́į́shchʼį́dí ntsaaígííMágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tłʼiish chį́į́shchʼį́dí łitsooígíí

Mágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tłʼiish bitłʼaaʼ łitsooígííMágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tłʼiish noodǫ́zígííMágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tłʼiish niłhinígííMágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tłʼiish bitłʼaaʼ łikizhígíí
Mágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
tsinlátah tłʼiish noodǫ́zígíí
Mágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tsinlátah tłʼiish łikizhígííBitsįʼ Yishtłizhii Tónteeldę́ę́ʼ tsinlátah tłʼiish dibéłchíʼígííBitsįʼ Yishtłizhii Tónteeldę́ę́ʼ tsinlátah tłʼiish łibáhígíí
Mágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tłʼiish yistłʼinígííMágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ łeeyiʼ tłʼiishTábąąh tłʼiish dinilzhin dóó łigaaígíí
Tábąąh tłʼiish łichíʼígííTłʼéeʼgo tábąąh tłʼiish

Tábąąh tłʼiish łitsxogo noodǫ́zígííTsinyiʼ tábąąh tłʼiishTábąąh tłʼiish bizééʼ łigaaígííTábąąh tłʼiish łitsogo noodǫ́zígíí
Template-question.svg Díigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{MBN-tábąąh-tłʼiish+-nav}}

{{MBN-tábąąh-tłʼiish+-nav|left}}


Navbox: {{MBN-tábąąh-tłʼiish+}}

Nááná...