Bee álnééhí:MBN-tábąąh-tłʼiish+-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Dahináanii Chess rat45.svg NaaldeehiiChess rat45.svg Bidoh DahólónígííChess rat45.svg Bikʼiiz NaakiígííChess rat45.svg Bííghą́ą́stsʼǫǫd DahólónígííChess rat45.svg Bitsiitsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Bíígháán DahólónígííChess rat45.svg Biyaatsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Naaldlooshii dadichʼízhiiChess rat45.svg NdaaʼnaʼiiChess rat45.svg TłʼiishChess rat45.svg Tłʼiish íiyisígíí Chess dat45.svg
Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
tábąąh tłʼiish
dóó bikʼéí

Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
tsinlátah tłʼiish łitsooígíí
Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
tłʼiistsʼózí dinilgaigo noodǫ́zígííMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
tłʼiistsʼózí niłhingo noodǫ́zígíí

Tąądee naagháhii yilghałii niłhinígííTąądee naagháhii yilghałii dibéłchíʼígíí
Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
tłʼiish bitsiiyah diniltsooígíí
Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tłʼééʼtłʼiish dinilzhinígííMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tsinlátah tłʼééʼtłʼiish

Tłʼiish bíchį́į́htsáhí łichíʼígííTłʼiish bíchį́į́htsáhí niłhinígíí

Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tłʼiish chį́į́shchʼį́dí yistłʼinígííMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tłʼiish chį́į́shchʼį́dí ntsaaígííMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tłʼiish chį́į́shchʼį́dí łitsooígíí

Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tłʼiish bitłʼaaʼ łitsooígííMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tłʼiish noodǫ́zígííMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tłʼiish niłhinígííMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tłʼiish bitłʼaaʼ łikizhígíí
Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
tsinlátah tłʼiish noodǫ́zígíí
Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tsinlátah tłʼiish łikizhígííBitsįʼ Yishtłizhii Tónteeldę́ę́ʼ tsinlátah tłʼiish dibéłchíʼígííBitsįʼ Yishtłizhii Tónteeldę́ę́ʼ tsinlátah tłʼiish łibáhígíí
Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tłʼiish yistłʼinígííMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ łeeyiʼ tłʼiishTábąąh tłʼiish dinilzhin dóó łigaaígíí
Tábąąh tłʼiish łichíʼígííTłʼéeʼgo tábąąh tłʼiish

Tábąąh tłʼiish łitsxogo noodǫ́zígííTsinyiʼ tábąąh tłʼiishTábąąh tłʼiish bizééʼ łigaaígííTábąąh tłʼiish łitsogo noodǫ́zígíí
Template-question.svg Díigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{MBN-tábąąh-tłʼiish+-nav}}

{{MBN-tábąąh-tłʼiish+-nav|left}}


Navbox: {{MBN-tábąąh-tłʼiish+}}

Nááná...