Bee álnééhí:LdooTH-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Dahináanii Chess rat45.svg NaaldeehiiChess rat45.svg Bidoh DahólónígííChess rat45.svg Bikʼiiz NaakiígííChess rat45.svg Bííghą́ą́stsʼǫǫd DahólónígííChess rat45.svg Bíígháán DahólónígííChess rat45.svg Biyaatsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Bidił Daazdoígíí dóó DaʼałtʼoʼígííChess rat45.svg Biishchʼid DahólónígííChess rat45.svg Náhookǫs biyaadi HadahóólįįdígííChess rat45.svg Naaldlooshii Bikéshgaan DahólónígííChess rat45.svg Bikéshgaan Naaki dóó Bikéshgaan Dį́įʼii Chess dat45.svg
Łóóʼtsoh
dóó
Tééh hóyáaniiBiʼééʼ Łigaii Bikéyahdę́ę́ʼ tóńlį́į́h hóyáanii
Shádiʼááh biyaadę́ę́ʼ
tééh hoyáaniitsoh łizhinígíí

Náhookǫs biyaadę́ę́ʼ tééh hoyáaniitsoh
Tééh hoyáaniitsoh bíchį́į́hnézíHaʼaʼaahjí Tónteeldę́ę́ʼ
tééh hoyáaniitsohTééh hoyáanii biwooʼ naakiígíí
Tééh hoyáaniitsoh łibáhígíí


( Tééh hóyáanii íiyisígíí dóó bikʼéí)

Tééh hóyáaniitsoh łigaaígííTééh hóyáanii bíchį́į́htsahí

Eʼeʼaahjí Tónteeldę́ę́ʼ
tééh hóyáanii łizhin dóó łigaaígíí
Náátsʼózídę́ę́ʼ
tónteel bibąąh hóyáaniiTsiiʼyishbizhí Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
tóńlį́į́h hóyáanii

Tsinaaʼeełtah tééh hóyáaniiAhééháshį́į́hdę́ę́ʼ
tónteel bibąąh hóyáanii
Shádiʼááhdę́ę́ʼ tóńlį́į́h hóyáanii (íiyisígíí)Shádiʼááhdę́ę́ʼ tóńlį́į́h hóyáanii łibáhígííAłhidadiikʼą́ Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
tóńlį́į́h hóyáanii

Łóóʼtsoh bitsiiʼ dikʼáníŁóóʼtsoh bitsiiʼ dikʼání yázhí

( Łóóʼtsoh biwooʼ daditsʼózígíí)Template-question.svg Díigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{LdooTH-nav}}

{{LdooTH-nav|left}}


Navbox: {{LdooTH}}

Nááná...