Jump to content

Bee álnééhí:Naalnoodí-dichʼízhí-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Dahináanii Naaldeehii Bidoh Dahólónígíí Bikʼiiz Naakiígíí Bííghą́ą́stsʼǫǫd Dahólónígíí Bitsiitsʼiin Dahólónígíí Bíígháán Dahólónígíí Biyaatsʼiin Dahólónígíí Naaldlooshii dadichʼízhii Ndaaʼnaʼii Naʼashǫ́ʼii Naʼashǫ́ʼii íiyisígíí Naʼashǫ́ʼii dichʼízhii dóó bikʼéí
Naalnoodí dichʼízhí

Naalnoodí dichʼízhí binátsʼiin yishtłizhígííNaalnoodí dichʼízhí dah dzíltsooígíí

Ahééháshį́į́hdę́ę́ʼ naalnoodí dichʼízhí
Naalnoodí dichʼízhí íiyisígííNaalnoodí dichʼízhí binághah łitsooígíí

Tsékʼi naalnoodí dichʼízhíBéʼézhóotah naalnoodí dichʼízhíNaakaii Bikéyahdę́ę́ʼ naalnoodí dichʼízhí diłhiłígíí


Naalnoodí dichʼízhí łibáhígííNaalnoodí dichʼízhí bikʼos halzhinígíí
Tsʼahtah naalnoodíNanistánítah naalnoodí
Naalnoodí dichʼízhí yishtłizhígíí
Halgaiitah naalnoodíAkałii Bikéyahdę́ę́ʼ naalnoodí dichʼízhí
Ńdíshchíitah naalnoodí dichʼízhíHaʼaʼaahdę́ę́ʼ naalnoodí dichʼízhí


Naalnoodí dichʼízhí bitsiiyah halzhinígííAkałii Bikéyahdę́ę́ʼ naalnoodí dichʼízhí dootłʼizhígíí
Naalnoodí dichʼízhí bizééʼ dootłʼizhígííNaakaii Bikéyahdę́ę́ʼ naalnoodí dichʼízhíShádiʼááhdę́ę́ʼ naalnoodí dichʼízhí dootłʼizhígííNaakaii Bikéyahdę́ę́ʼ naalnoodí dichʼízhí dootłʼizhígííShádiʼááhdę́ę́ʼ naalnoodí dichʼízhíAkałii Bikéyahdę́ę́ʼ tséyiʼ naalnoodí dichʼízhíNaalnoodí dichʼízhí bibid dootłʼizhígííNaalnoodí dichʼízhí niłhinígíí
Naalnoodí dichʼízhí noodǫ́zígííNaalnoodí bibid dinilchíʼígííTsétah naalnoodí dichʼízhí
Díigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{Naalnoodí-dichʼízhí-nav}}

{{Naalnoodí-dichʼízhí-nav|left}}


Navbox: {{Naʼashǫ́ʼii-dichʼízhii+}}

Nááná...