Bee álnééhí:Naʼashǫ́ʼii-dichʼízhii+

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ


Hazhóʼógo Baa Haneʼ / Díigi átʼéego choidííłʼįįł

{{Naʼashǫ́ʼii-dichʼízhii+}}     --> Naʼashǫ́ʼii dichʼízhii dóó bikʼéí

{{Naʼashǫ́ʼii-dichʼízhii+|ash}}     --> Ahééháshį́į́hdę́ę́ʼ tsétah naʼashǫ́ʼii
{{Naʼashǫ́ʼii-dichʼízhii+|jaa}}     --> Naʼashǫ́ʼii bijaaʼ ádiní
{{Naʼashǫ́ʼii-dichʼízhii+|naʼ}}     --> Naʼashǫ́ʼii dichʼízhii
{{Naʼashǫ́ʼii-dichʼízhii+|noo}}     --> Naalnoodí dichʼízhí
{{Naʼashǫ́ʼii-dichʼízhii+|séí}}     --> Séítah naalnoodí
{{Naʼashǫ́ʼii-dichʼízhii+|tsn}}     --> Tsintah naʼashǫ́ʼiiNááná...