Bee álnééhí:Naʼashǫ́ʼii-íi

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ


Hazhóʼógo Baa Haneʼ / Díigi átʼéego choidííłʼįįł

{{Naʼashǫ́ʼii-íi}}     --> Naʼashǫ́ʼii íiyisígíí

{{Naʼashǫ́ʼii-íi|btʼ}}     --> Naʼashǫ́ʼii bitʼaʼ dahólóní
{{Naʼashǫ́ʼii-íi|tʼ+}}     --> Naʼashǫ́ʼii bitʼaʼ dahólóní dóó bikʼéí
{{Naʼashǫ́ʼii-íi|háá}}     --> Naʼashǫ́ʼii hááʼáchʼiidí
{{Naʼashǫ́ʼii-íi|doo}}     --> Naʼashǫ́ʼii dootłʼizhí dóó bikʼéí
{{Naʼashǫ́ʼii-íi|chʼ}}     --> Naʼashǫ́ʼii tseechʼilí
{{Naʼashǫ́ʼii-íi|mbn}}     --> Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii
{{Naʼashǫ́ʼii-íi|hod}}     --> Shádiʼááhdę́ę́ʼ hodíłchʼiltah naʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí
{{Naʼashǫ́ʼii-íi|shd}}     --> Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsintah naʼashǫ́ʼiiNááná...