Bee álnééhí:MBN-chʼał-naashchʼąąʼ

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ


Hazhóʼógo Baa Haneʼ / Díigi átʼéego choidííłʼįįł

{{MBN-chʼał-naashchʼąąʼ}}     --> Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał ndaashchʼąąʼígíí

{{MBN-chʼał-naashchʼąąʼ|tsʼ}}     --> Chʼał binááłgaaí dóó Chʼał bitsʼiin daatʼíinii
{{MBN-chʼał-naashchʼąąʼ|ysh}}     --> Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał yishtłizhígíí
{{MBN-chʼał-naashchʼąąʼ|tsl}}     --> Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tsinlátah chʼał dóó bikʼéí
{{MBN-chʼał-naashchʼąąʼ|tsy}}     --> Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tsinyiʼ chʼał
{{MBN-chʼał-naashchʼąąʼ|kʼs}}     --> Tó wónaanídę́ę́ʼ chʼał kʼaasdáhígíí
{{MBN-chʼał-naashchʼąąʼ|ysd}}     --> Tsin yisdisítah chʼałNááná...