Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał daashtłizhígíí

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search

Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał daashtłizhígíí
Dahináanii Chess rat45.svg NaaldeehiiChess rat45.svg Bidoh DahólónígííChess rat45.svg Bikʼiiz NaakiígííChess rat45.svg Bííghą́ą́stsʼǫǫd DahólónígííChess rat45.svg Bitsiitsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Bíígháán DahólónígííChess rat45.svg Biyaatsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Biyáázh TsʼǫʼasánígííChess rat45.svg ChʼałChess rat45.svg Chʼał íiyisígíí dóó bikʼéíChess rat45.svg Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał ndaashchʼąąʼígíí Chess dat45.svg
Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał daashtłizhígíí


Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dinilzhinígííMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał binághah dah dzígaaígíí

Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał łikizhígííMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał diłhiłgo yishtłizhígííMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał diłhiłgo dibéłchíʼígííMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dibéłchíʼígíí

Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał łizhin dóó yishtłizhígííMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dinilzhin dóó yishtłizhígííMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał diłhił dóó yishtłizhígííMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał binákʼee diłhiłígííMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał binákʼee halzhinígíí

Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał binághah dah dzítsxooígííMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał diniltso dóó yishtłizhígíí
Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dinilgai dóó yishtłizhígíí
Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dichʼízhí diłhiłígííMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dichʼízhí dinilzhinígíí
Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał daashizhígíí éí chʼał íiyisígíí dah yikahjí atah daasdzoh, áádóó éí Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdi tʼéiyá dahólǫ́. Ndaʼałkaahí dóó ééʼdeetįįhii éí "Mantidactylus" deiłníigo deiyózhí. Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał daashtłizhígíí éí 35 ałʼąą ádaatʼé.

Díí chʼał éí 0.7–1.2di asdzoh ádaníłtso łeh (łaʼ éí 2–4di asdzoh ádaníłtso ndi). Bitsʼíís éí dinilzhin dóó yishtłizhgo naashchʼąąʼ łeh.

Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał daashtłizhígíí éí chʼosh yázhí dóó wóʼałtaasʼéí deildeeł; chʼil bitʼąąʼ łaʼ dóó tąądee naagháhii éí bichʼiyąʼ ałdóʼ.