Chʼał binááłgaaí dóó Chʼał bitsʼiin daatʼíinii

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search

Chʼał binááłgaaí dóó Chʼał bitsʼiin daatʼíinii
Dahináanii Chess rat45.svg NaaldeehiiChess rat45.svg Bidoh DahólónígííChess rat45.svg Bikʼiiz NaakiígííChess rat45.svg Bííghą́ą́stsʼǫǫd DahólónígííChess rat45.svg Bitsiitsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Bíígháán DahólónígííChess rat45.svg Biyaatsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Biyáázh TsʼǫʼasánígííChess rat45.svg ChʼałChess rat45.svg Chʼał íiyisígíí dóó bikʼéíChess rat45.svg Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał ndaashchʼąąʼígíí Chess dat45.svg
Chʼał binááłgaaí
dóó
Chʼał bitsʼiin daatʼíinii


Chʼał binááłtsooí łibáhígíí



Chʼał binááłtsooí dootłʼizhígíí







Chʼał binááłtsooí yistłʼinígíí



Chʼał binááłgaaí chʼilgo dootłʼizhígíí




Chʼał binááʼ dootłʼizh dóó łichíʼígíí





Chʼał binááłtsooí chʼilgo dootłʼizhígíí



Chʼał binááʼ łigai dóó dootłʼizhígíí




Chʼał binááłtsooí yázhí




Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał bizábąąh łigaaígíí



Chʼał dootłʼizh dóó łitsooí bitsʼiin daatʼíinii



Chʼał dootłʼizh dóó łibáhí bitsʼiin daatʼíinii



Dziłtah chʼał binááłgaaí yistłʼinígíí



Chʼał binááłgaaí dootłʼizh dóó dibéłchíʼígíí



Chʼał dootłʼizh dóó diniltsooí bitsʼiin daatʼíinii



Chʼał binááłgaaí dootłʼizh dóó łitsooígíí



Chʼał binááʼ łitsooígíí



Tábąąh chʼał binááłgaaí yistłʼinígíí



Chʼał binááłtsooí dinilgaaígíí



Chʼał binááłtsxooí dichʼízhígíí



Chʼał binááłgaaí łitso dóó dootłʼizhígíí



Chʼał binááłgaaí dichʼízhígíí



Chʼał dah dzígaaí bitsʼiin daatʼíinii



Chʼał binááłtsooí dah daalzhinígíí



Chʼał binááłtsooí yishtłizhígíí



Chʼał binááłgaaí dinilzhinígíí



Chʼał binááłgaaí dinilzhin dóó łigaaígíí



Chʼał binááłgaaí dinilchíʼígíí



Chʼał binááłtsxooí yishtłizhígíí



Chʼał binááʼ łitsxo dóó yishtłizhígíí



Dziłtah chʼał binááʼ łitsooígíí



Tsinyiʼ chʼał binááʼ łichíʼígíí



Chʼał binááłgaaí yishtłizhgo yistłʼinígíí



Chʼał binááłgaaí dah dzígaaígíí



Chʼał diniltsooí bitsʼiin daatʼíinii



Chʼał binááłtsooí dinilzhinígíí



Chʼał binááłgaaí dóó Chʼał bitsʼiin daatʼíinii éí chʼał íiyisígíí dah yikahjí atah daasdzoh, áádóó éí Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdi dahólǫ́. Ndaʼałkaahí dóó ééʼdeetįįhii éí "Boophis" deiłníigo deiyózhí. Chʼał binááłgaaí dóó chʼał bitsʼiin daatʼíinii éí 79 ałʼąą ádaatʼé.

Díí chʼał éí 0.7–3di asdzoh ádaníłtso. Chʼał binááłgaaí éí dootłʼizh dóó yishtłizhgo naashchʼąąʼ łeh. Chʼał bitsʼiin daatʼíinii éí bitsʼíís tʼóó bíyó niłtólí.

Chʼał binááłgaaí dóó chʼał bitsʼiin daatʼíinii éí chʼosh yázhí dóó wóʼałtaasʼéí deildeeł; chʼil bitʼąąʼ łaʼ dóó tąądee naagháhii éí bichʼiyąʼ ałdóʼ.