Chʼał binááłgaaí dóó Chʼał bitsʼiin daatʼíinii

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search

Chʼał binááłgaaí dóó Chʼał bitsʼiin daatʼíinii
Dahináanii Chess rat45.svg NaaldeehiiChess rat45.svg Bidoh DahólónígííChess rat45.svg Bikʼiiz NaakiígííChess rat45.svg Bííghą́ą́stsʼǫǫd DahólónígííChess rat45.svg Bitsiitsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Bíígháán DahólónígííChess rat45.svg Biyaatsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Biyáázh TsʼǫʼasánígííChess rat45.svg ChʼałChess rat45.svg Chʼał íiyisígíí dóó bikʼéíChess rat45.svg Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał ndaashchʼąąʼígíí Chess dat45.svg
Chʼał binááłgaaí
dóó
Chʼał bitsʼiin daatʼíinii


Chʼał binááłtsooí łibáhígííChʼał binááłtsooí dootłʼizhígííChʼał binááłtsooí yistłʼinígííChʼał binááłgaaí chʼilgo dootłʼizhígíí
Chʼał binááʼ dootłʼizh dóó łichíʼígíí

Chʼał binááłtsooí chʼilgo dootłʼizhígííChʼał binááʼ łigai dóó dootłʼizhígíí
Chʼał binááłtsooí yázhí
Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał bizábąąh łigaaígííChʼał dootłʼizh dóó łitsooí bitsʼiin daatʼíiniiChʼał dootłʼizh dóó łibáhí bitsʼiin daatʼíiniiDziłtah chʼał binááłgaaí yistłʼinígííChʼał binááłgaaí dootłʼizh dóó dibéłchíʼígííChʼał dootłʼizh dóó diniltsooí bitsʼiin daatʼíiniiChʼał binááłgaaí dootłʼizh dóó łitsooígííChʼał binááʼ łitsooígííTábąąh chʼał binááłgaaí yistłʼinígííChʼał binááłtsooí dinilgaaígííChʼał binááłtsxooí dichʼízhígííChʼał binááłgaaí łitso dóó dootłʼizhígííChʼał binááłgaaí dichʼízhígííChʼał dah dzígaaí bitsʼiin daatʼíiniiChʼał binááłtsooí dah daalzhinígííChʼał binááłtsooí yishtłizhígííChʼał binááłgaaí dinilzhinígííChʼał binááłgaaí dinilzhin dóó łigaaígííChʼał binááłgaaí dinilchíʼígííChʼał binááłtsxooí yishtłizhígííChʼał binááʼ łitsxo dóó yishtłizhígííDziłtah chʼał binááʼ łitsooígííTsinyiʼ chʼał binááʼ łichíʼígííChʼał binááłgaaí yishtłizhgo yistłʼinígííChʼał binááłgaaí dah dzígaaígííChʼał diniltsooí bitsʼiin daatʼíiniiChʼał binááłtsooí dinilzhinígííChʼał binááłgaaí dóó Chʼał bitsʼiin daatʼíinii éí chʼał íiyisígíí dah yikahjí atah daasdzoh, áádóó éí Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdi dahólǫ́. Ndaʼałkaahí dóó ééʼdeetįįhii éí "Boophis" deiłníigo deiyózhí. Chʼał binááłgaaí dóó chʼał bitsʼiin daatʼíinii éí 79 ałʼąą ádaatʼé.

Díí chʼał éí 0.7–3di asdzoh ádaníłtso. Chʼał binááłgaaí éí dootłʼizh dóó yishtłizhgo naashchʼąąʼ łeh. Chʼał bitsʼiin daatʼíinii éí bitsʼíís tʼóó bíyó niłtólí.

Chʼał binááłgaaí dóó chʼał bitsʼiin daatʼíinii éí chʼosh yázhí dóó wóʼałtaasʼéí deildeeł; chʼil bitʼąąʼ łaʼ dóó tąądee naagháhii éí bichʼiyąʼ ałdóʼ.