Jump to content

anáʼálwoʼ:Íʼneelʼąąhígíí

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
asdzoh 2.54 cm
adéesʼeez 12di asdzohígíí
tsinsitą́ 5,280di adéesʼeez
náhásdzo hayázhí dikʼą́ 43,560di adéesʼeez dikʼą́
tsinsitą́ dikʼą́ 640di náhásdzo hayázhí dikʼą́
Dinékʼehjí
łaʼííłké B 1
kiiłtsohʼííłké KB 103 (1,000)
tááłtsohʼííłké MB 106 (1,000,000)
dį́į́łtsohʼííłké GB 109 (1,000,000,000)
dlaałtsohʼííłké TB 1012
są́ą́łtsohʼííłké PB 1015
tsʼiiłtsohʼííłké EB 1016
bííłtsohʼííłké ZB 1021
tʼéíłtsohʼííłké YB 1024

naʼalkid/yoołkáłígíí[łahgo áshłééh | łahgo áshłééh]

10 Ghąąjįʼ
11 Níłchʼitsʼósí
12 Níłchʼitsoh
1 Yas Niłtʼees
2 Atsá Biyáázh
3 Wóózhchʼį́į́d
4 Tʼą́ą́chil
5 Tʼą́ą́tsoh
6 Yaʼiishjááshchilí
7 Yaʼiishjáástsoh
8 Biniʼantʼą́ą́tsʼózí
9 Biniʼantʼą́ą́tsoh