Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał ndaashchʼąąʼígíí

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search

Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał ndaashchʼąąʼígíí
Dahináanii Chess rat45.svg NaaldeehiiChess rat45.svg Bidoh DahólónígííChess rat45.svg Bikʼiiz NaakiígííChess rat45.svg Bííghą́ą́stsʼǫǫd DahólónígííChess rat45.svg Bitsiitsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Bíígháán DahólónígííChess rat45.svg Biyaatsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Biyáázh TsʼǫʼasánígííChess rat45.svg ChʼałChess rat45.svg Chʼał íiyisígíí dóó bikʼéí Chess dat45.svg
Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał ndaashchʼąąʼígíí
Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
atʼaʼ yiltʼąąʼítah chʼałMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
tsintah chʼałchilí yishtłizhígííMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
tsintah chʼałchilí dibéłchíʼígíí
( Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał daashtłizhígíí)
Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tsinlátah chʼał dootłʼizhgo yishtłizhígííMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tsékʼi chʼał yistłʼinígííMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tsékʼi chʼał łikizhígííMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tsinlátah chʼał dinilgaaígííMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tsinlátah chʼał naashchʼąąʼígííMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tsinlátah chʼał dichʼízhígííMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tsinlátah chʼał yázhí

( Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tsinyiʼ chʼał)
Tsin yisdisítah chʼał yishtłizhígííTsin yisdisítah chʼał dah daalzhinígííTsin yisdisítah chʼał yistłʼinígíí
( Tó wónaanídę́ę́ʼ chʼał kʼaasdáhígíí)
( Chʼał binááłgaaí dóó Chʼał bitsʼiin daatʼíinii)

Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał nahatʼeʼí dootłʼizhígííMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał nahatʼeʼí dibéłchíʼígíí
Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał binááʼ ntsxaaígíí
Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał ndaashchʼąąʼígíí éí chʼał íiyisígíí dah yikahjí atah daasdzoh, áádóó éí Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdi tʼéiyá dahólǫ́. Ndaʼałkaahí dóó ééʼdeetįįhii éí "Mantellidae" deiłníigo deiyózhí. Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał ndaashchʼąąʼígíí éí 230 ałʼąą ádaatʼé.

Díí chʼał éí 0.3–5di asdzoh ádaníłtso, áádóó éí chʼosh yázhí dóó wóʼałtaasʼéí deildeeł; chʼil bitʼąąʼ łaʼ dóó tąądee naagháhii éí bichʼiyąʼ ałdóʼ.