Jump to content

Bee álnééhí:Chʼał-dichʼízhí

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ


Hazhóʼógo Baa Haneʼ / Díigi átʼéego choidííłʼįįł

{{Chʼał-dichʼízhí}}     --> Chʼał dichʼízhí

{{Chʼał-dichʼízhí|bik}}     --> Chʼał bikézhoozhnézígíí
{{Chʼał-dichʼízhí|doo}}     --> Chʼał dichʼízhí dadootłʼizhígíí dóó bikʼéí
{{Chʼał-dichʼízhí|łts}}     --> Chʼał dichʼízhí łitsooígíí dóó bikʼéí
{{Chʼał-dichʼízhí|kdn}}     --> Kéyah Dah Ndaaʼeełí Łánídę́ę́ʼ chʼał dichʼízhí
{{Chʼał-dichʼízhí|nłb}}     --> Naakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dichʼízhí yázhí
{{Chʼał-dichʼízhí|twd}}     --> Tó wónaanídę́ę́ʼ chʼał dichʼízhí íiyisígíí
{{Chʼał-dichʼízhí|tsn}}     --> Tsinlátah chʼał dichʼízhíNááná...