Bee álnééhí:Chʼchʼd

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ


Hazhóʼógo Baa Haneʼ / Díigi átʼéego choidííłʼįįł

{{Chʼchʼd}}     --> Chʼosh chʼééh digháhii dóó Chʼoshłóóʼ

{{Chʼchʼd|tani}}     --> Tąądee naagháhiitání
{{Chʼchʼd|tb}}       --> Tábąąh chʼosh chʼééh digháhii
{{Chʼchʼd|bd4}}      --> Chʼosh chʼééh digháhii bideeʼ dį́įʼiiNááná...