Jump to content

Bee álnééhí:Niʼgóó-naʼashjéʼii

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ


Hazhóʼógo Baa Haneʼ / Díigi átʼéego choidííłʼįįł


{{Niʼgóó-naʼashjéʼii}}     --> Niʼgóó naʼashjéʼii

{{Niʼgóó-naʼashjéʼii|ysh}}     --> Niʼgóó naʼashjéʼii yishtłizhígíí
{{Niʼgóó-naʼashjéʼii|séí}}     --> Séítah niʼgóó naʼashjéʼii
{{Niʼgóó-naʼashjéʼii|hgh}}     --> Hooghandi niʼgóó naʼashjéʼii
{{Niʼgóó-naʼashjéʼii|dił}}     --> Niʼgóó naʼashjéʼii diłhiłígíí dóó bikʼéí
{{Niʼgóó-naʼashjéʼii|dzh}}     --> Niʼgóó naʼashjéʼii dinilzhinígíí dóó bikʼéí
{{Niʼgóó-naʼashjéʼii|łzh}}     --> Niʼgóó naʼashjéʼii łizhinígíí
{{Niʼgóó-naʼashjéʼii|wya}}     --> Niʼgóó wóláchííʼ yił ahidaałtʼéhé dóó bikʼéíNááná...