Bee álnééhí:Chʼał-íi+

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ


Hazhóʼógo Baa Haneʼ / Díigi átʼéego choidííłʼįįł

{{Chʼał-íi+}}     --> Chʼał íiyisígíí dóó bikʼéí

{{Chʼał-íi+|błb}}     --> Biʼééʼ Łigaii Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dah ńdaniljį́hígíí
{{Chʼał-íi+|zéé}}     --> Chʼał bizéétʼą́hí
{{Chʼał-íi+|hal}}     --> Naakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ haltsooítah chʼał
{{Chʼał-íi+|tóy}}     --> Naakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ tó yiiyeʼíyiʼ chʼał
{{Chʼał-íi+|níł}}     --> Naakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ níłtsą́ chʼałNááná...