Naakaii Dootłʼizhii Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dichʼízhí

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search

Naakaii Dootłʼizhii Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dichʼízhí
Dahináanii Chess rat45.svg NaaldeehiiChess rat45.svg Bidoh DahólónígííChess rat45.svg Bikʼiiz NaakiígííChess rat45.svg Bííghą́ą́stsʼǫǫd DahólónígííChess rat45.svg Bitsiitsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Bíígháán DahólónígííChess rat45.svg Biyaatsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Biyáázh TsʼǫʼasánígííChess rat45.svg ChʼałChess rat45.svg Tsinlátah chʼał dóó bikʼéíChess rat45.svg Chʼał dichʼízhí Chess dat45.svg
Naakaii Dootłʼizhii Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał dadichʼízhí

Biʼééʼ Łigaii Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dichʼízhí

Naakaii Dootłʼizhii Bikéyahdę́ę́ʼ
dziłtah chʼał dichʼízhíBiʼééʼ Łigaii Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał taʼneeskʼánígííNaakaii Dootłʼizhii Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał dichʼízhí yishtłizhígíí
Biʼééʼ Łigaii Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał dichʼízhí yistłʼinígííBiʼééʼ Łigaii Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał dichʼízhí nahashchʼidígíí
Naakaii Dootłʼizhii Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał dichʼízhí yázhíNaakaii Dootłʼizhii Bikéyahdę́ę́ʼ
dah daazkʼidtah chʼał dichʼízhíEʼeʼaahjí Naakaii Dootłʼizhí Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał dichʼízhí dinilgaaígííBidiltłish Shizhahí Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał dichʼízhíNaakaii Dootłʼizhii Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dichʼízhí éí tsinlátah chʼał dah yikahjí atah daasdzoh, áádóó éí Naakaii Dootłʼizhí Bikédaayahdi dóó Shádiʼááhí Binááʼádaałtsʼózíidi dóó Kéyah Dah Ndaaʼeełí Łánídi dahólǫ́. Ndaʼałkaahí dóó ééʼdeetįįhii éí "Duttaphrynus" deiłníigo deiyózhí. Naakaii Dootłʼizhii Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dichʼízhí éí 26 ałʼąą ádaatʼé.

Díí chʼał éí 2–5di asdzoh ádaníłtso. Bitsʼíís éí łibá dóó yishtłizhgo naashchʼąąʼ łeh; binááʼ éí diłhił.

Naakaii Dootłʼizhii Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dichʼízhí éí chʼosh yázhí dóó naʼashjéʼii dóó tąądee naagháhii deildeeł.