Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search

Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii
Dahináanii Naaldeehii Bidoh Dahólónígíí Bikʼiiz Naakiígíí Bííghą́ą́stsʼǫǫd Dahólónígíí Bitsiitsʼiin Dahólónígíí Bíígháán Dahólónígíí Biyaatsʼiin Dahólónígíí Naaldlooshii dadichʼízhii Ndaaʼnaʼii Naʼashǫ́ʼii Naʼashǫ́ʼii íiyisígíí
Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii



Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
naʼashǫ́ʼii bitseeʼ diwozhígíí



Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ naalnoodí







Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
naʼashǫ́ʼii dootłʼizhígíí



Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
tsétah naalnoodí




Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tsétah naʼashǫ́ʼii




Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii łibáhígíí





Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ séítah naʼashǫ́ʼii



Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii éí naʼashǫ́ʼii dah yikahjí atah daasdzoh, áádóó éí Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdi dóó Bitsįʼ Yishtłizhii Tónteel bikáaʼdi kéyah dah naaʼeełí léiʼ bikáaʼgi dahólǫ́. Ndaʼałkaahí dóó ééʼdeetįįhii éí "Opluridae" deiłníigo deiyózhí. Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii éí tseebíí ałʼąą ádaatʼé.

Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii éí chʼosh yázhí dóó naʼashjéʼii deildeeł.


Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii łibáhígíí
Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ séítah naʼashǫ́ʼii
Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tsétah naalnoodí