Bee álnééhí:Shdę́ę́ʼ-chʼał-áłtsʼíísí-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Dahináanii Chess rat45.svg NaaldeehiiChess rat45.svg Bidoh DahólónígííChess rat45.svg Bikʼiiz NaakiígííChess rat45.svg Bííghą́ą́stsʼǫǫd DahólónígííChess rat45.svg Bitsiitsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Bíígháán DahólónígííChess rat45.svg Biyaatsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Biyáázh TsʼǫʼasánígííChess rat45.svg ChʼałChess rat45.svg Tsinlátah chʼał dóó bikʼéíChess rat45.svg Shádiʼááhdę́ę́ʼ chʼałchilí Chess dat45.svg
Shádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał ádaałtsʼísígíí

Dibénééz Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí dinilzhin dóó niłhinígííDibénééz Bikéyahdę́ę́ʼ tsintah chʼał áłtsʼíísí dinilzhinígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí binááʼ łitsxooígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí dinilzhin dóó diłhiłígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí diłhiłgo dibéłchíʼígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí bíchį́į́htsohígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí bíchį́į́h deekínígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí dichʼízhígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí łibáhígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí bikʼaashtʼah łitsooígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí łizhin dóó łitsooígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí baa dzólnígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí niłhinígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí diłhiłígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí łitsogo yishtłizhígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí bikʼaashtʼah dah dzíltsxooígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí dootłʼizh dóó yishtłizhígííTáłkááʼ Bighan Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí bizábąąh łigaaígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí dinilzhingo naashchʼąąʼígííDibénééz Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí łibáhígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tábąąh chʼał áłtsʼíísí niłhinígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí binághah dah dzígaaígííDibénééz Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí łizhinígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí diłhiłgo noodǫ́zígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsinyiʼ chʼał áłtsʼíísí diłhiłígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí łichxíʼígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí ánínígííShádiʼááhdę́ę́ʼ dziłtah chʼał áłtsʼíísí łitsooígííShádiʼááhdę́ę́ʼ haltsooítah chʼał áłtsʼíísí diłhiłígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí bikʼaashtʼah halzhinígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí dootłʼizhgo yishtłizhígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí łibáago noodǫ́zígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí binákʼee dinilzhinígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí dinilbáago naashchʼąąʼígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí dibéłchíʼígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí binááʼ łitsooígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí dinilbáhígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí bigaan łitsooígíí
Kintaaʼanéhé Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí dinilgaaígííDibénééz Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí bizééʼ halkizhígíí


Táłkááʼ Bighan Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí yishtłizhígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí dibéłchíʼíigo łikizhígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsintah chʼał áłtsʼíísí yishtłizhígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí nizhónígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí dinilzhinígíí

Shádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí bizééʼ łitsooígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí bikʼiiz niłhinígíí


Shádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí binághah dinilchíʼígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí dootłʼizh dóó dinilzhinígíí


Shádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí diniltsxooígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí bighą́ą́ʼ yilkʼidígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ dziłtah chʼał áłtsʼíísí łichíʼígíí


Shádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí binághah noodǫ́zígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí yishtłizhígíí

Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsintah chʼał áłtsʼíísí dinilzhinígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsintah chʼał áłtsʼíísí naashchʼąąʼígíí


Shádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí bizábąąh łigaaígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał áłtsʼíísí łichíʼígíí

Template-question.svg Díigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{Shdę́ę́ʼ-chʼał-áłtsʼíísí-nav}}

{{Shdę́ę́ʼ-chʼał-áłtsʼíísí-nav|left}}


Navbox: {{Shdę́ę́ʼ-chʼał-áłtsʼíísí}}

Nááná...