Bee álnééhí:Shdę́ę́ʼ-chʼał-azhééʼ-bitʼohí-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Dahináanii Chess rat45.svg NaaldeehiiChess rat45.svg Bidoh DahólónígííChess rat45.svg Bikʼiiz NaakiígííChess rat45.svg Bííghą́ą́stsʼǫǫd DahólónígííChess rat45.svg Bitsiitsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Bíígháán DahólónígííChess rat45.svg Biyaatsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Biyáázh TsʼǫʼasánígííChess rat45.svg ChʼałChess rat45.svg Tsinlátah chʼał dóó bikʼéíChess rat45.svg Shádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał Chess dat45.svg
Shádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał azhééʼ bitʼohígíí

Shádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał niłhiní azhééʼ bitʼohígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał naʼazólii azhééʼ bitʼohígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ dáʼákʼehtah chʼał azhééʼ bitʼohígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ
chʼał yishtłizhí azhééʼ bitʼohígííShádiʼááhdę́ę́ʼ
haltsooítah chʼał dibéłchíʼí azhééʼ bitʼohígííKintaaʼanéhé Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał dinilzhiní azhééʼ bitʼohígííKintaaʼanéhé Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał dinilbáhí azhééʼ bitʼohígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał dootłʼizhí azhééʼ bitʼohígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał łibáhí azhééʼ bitʼohígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał dibéłchíʼí azhééʼ bitʼohígííKintaaʼanéhé Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał azhééʼ bitʼohígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał dinilbáhí azhééʼ bitʼohígíí

Shádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał diłhiłgo łibáhí azhééʼ bitʼohígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ
chʼał diniltsxogo yishtłizhí azhééʼ bitʼohígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ
tsintah chʼał niłhiní azhééʼ bitʼohígííKintaaʼanéhé Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał naashchʼąąʼí azhééʼ bitʼohígíí

Táłkááʼ Bighan Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał dibéłchíʼí azhééʼ bitʼohígííShádiʼááhdę́ę́ʼ
haltsooítah chʼał niłhiní azhééʼ bitʼohígííKintaaʼanéhé Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał yishtłizhí azhééʼ bitʼohígííKintaaʼanéhé Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał niłhiní azhééʼ bitʼohígííKintaaʼanéhé Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał dibéłchíʼí azhééʼ bitʼohígííKintaaʼanéhé Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
tábąąh chʼał azhééʼ bitʼohígííKintaaʼanéhé Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
tsinyiʼ chʼał azhééʼ bitʼohígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał dichʼízhí azhééʼ bitʼohígííTemplate-question.svg Díigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{Shdę́ę́ʼ-chʼał-azhééʼ-bitʼohí-nav}}

{{Shdę́ę́ʼ-chʼał-azhééʼ-bitʼohí-nav|left}}


Navbox: {{Shdę́ę́ʼ-chʼał-azhééʼ-bitʼohí}}

Nááná...