Jump to content

Bee álnééhí:Shdę́ę́ʼ-chʼał-azhééʼ-bitʼohí-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Dahináanii Naaldeehii Bidoh Dahólónígíí Bikʼiiz Naakiígíí Bííghą́ą́stsʼǫǫd Dahólónígíí Bitsiitsʼiin Dahólónígíí Bíígháán Dahólónígíí Biyaatsʼiin Dahólónígíí Biyáázh Tsʼǫʼasánígíí Chʼał Tsinlátah chʼał dóó bikʼéí Shádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał
Shádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał azhééʼ bitʼohígíí

Shádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał niłhiní azhééʼ bitʼohígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał naʼazólii azhééʼ bitʼohígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ dáʼákʼehtah chʼał azhééʼ bitʼohígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ
chʼał yishtłizhí azhééʼ bitʼohígííShádiʼááhdę́ę́ʼ
haltsooítah chʼał dibéłchíʼí azhééʼ bitʼohígííKintaaʼanéhé Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał dinilzhiní azhééʼ bitʼohígííKintaaʼanéhé Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał dinilbáhí azhééʼ bitʼohígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał dootłʼizhí azhééʼ bitʼohígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał łibáhí azhééʼ bitʼohígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał dibéłchíʼí azhééʼ bitʼohígííKintaaʼanéhé Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał azhééʼ bitʼohígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał dinilbáhí azhééʼ bitʼohígíí

Shádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał diłhiłgo łibáhí azhééʼ bitʼohígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ
chʼał diniltsxogo yishtłizhí azhééʼ bitʼohígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ
tsintah chʼał niłhiní azhééʼ bitʼohígííKintaaʼanéhé Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał naashchʼąąʼí azhééʼ bitʼohígíí

Táłkááʼ Bighan Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał dibéłchíʼí azhééʼ bitʼohígííShádiʼááhdę́ę́ʼ
haltsooítah chʼał niłhiní azhééʼ bitʼohígííKintaaʼanéhé Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał yishtłizhí azhééʼ bitʼohígííKintaaʼanéhé Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał niłhiní azhééʼ bitʼohígííKintaaʼanéhé Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał dibéłchíʼí azhééʼ bitʼohígííKintaaʼanéhé Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
tábąąh chʼał azhééʼ bitʼohígííKintaaʼanéhé Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
tsinyiʼ chʼał azhééʼ bitʼohígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał dichʼízhí azhééʼ bitʼohígííDíigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{Shdę́ę́ʼ-chʼał-azhééʼ-bitʼohí-nav}}

{{Shdę́ę́ʼ-chʼał-azhééʼ-bitʼohí-nav|left}}


Navbox: {{Shdę́ę́ʼ-chʼał-azhééʼ-bitʼohí}}

Nááná...