Bee álnééhí:Naʼashǫ́ʼiilkǫǫhí-diłhił+-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Dahináanii Chess rat45.svg NaaldeehiiChess rat45.svg Bidoh DahólónígííChess rat45.svg Bikʼiiz NaakiígííChess rat45.svg Bííghą́ą́stsʼǫǫd DahólónígííChess rat45.svg Bitsiitsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Bíígháán DahólónígííChess rat45.svg Biyaatsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Naaldlooshii dadichʼízhiiChess rat45.svg NdaaʼnaʼiiChess rat45.svg Naʼashǫ́ʼiiChess rat45.svg Naʼashǫ́ʼiilkǫǫhí Chess dat45.svg
Naʼashǫ́ʼiilkǫǫhí dadiłhiłígíí dóó bikʼéí


Bitsįʼ Yishtłizhii Tónteeldę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼiilkǫǫhí yishtłizhígíí
Tsiikʼi Déíbaalí Bikéyahdę́ę́ʼ
naʼashǫ́ʼiilkǫǫhí dibéłchíʼígííBilį́į́ʼ Ńdeiltihii Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼiilkǫǫhíDził Daantsaaítah Bilagáana Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼiilkǫǫhíNaʼashǫ́ʼiilkǫǫhí doo nilkʼołígíí

Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼiilkǫǫhí
łibá dóó yishtłizhígíí
( Naʼashǫ́ʼiilkǫǫhí bináziz ádaadinígíí)
( Eʼeʼaahjí Tónteeldę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼiilkǫǫhí)Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼiilkǫǫhí yázhí

Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ dziłtah naʼashǫ́ʼiilkǫǫhí( Łeesdísí Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼiilkǫǫhí)

Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ
haltsooítah naʼashǫ́ʼiilkǫǫhí yistłʼinígííNahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ
haltsooítah naʼashǫ́ʼiilkǫǫhí noodǫ́zígíí
Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ
haltsooítah naʼashǫ́ʼiilkǫǫhí bízdílidígíí

Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼiilkǫǫhí bibid łigaaígíí
Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ
naʼashǫ́ʼiilkǫǫhí bitseeʼ dibéłchíʼígííNahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ
naʼashǫ́ʼiilkǫǫhí dinilzhinígíí

Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ
tséyaa naʼashǫ́ʼiilkǫǫhí dibéłchíʼígííNahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ
tséyaa naʼashǫ́ʼiilkǫǫhí diłhiłígíí
Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ
tséyaa naʼashǫ́ʼiilkǫǫhí yishtłizhígííNahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ
tséyaa naʼashǫ́ʼiilkǫǫhí dinilzhinígííNahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼiilkǫǫhí łizhinígííNahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼiilkǫǫhí łikizhígíí
Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ tsin bąąh naʼashǫ́ʼiilkǫǫhíNahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼiilkǫǫhí bízdílidígíí

( Naʼashǫ́ʼiilkǫǫhí bílaʼ dį́įʼii)

Template-question.svg Díigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{Naʼashǫ́ʼiilkǫǫhí-diłhił+-nav}}

{{Naʼashǫ́ʼiilkǫǫhí-diłhił+-nav|left}}


Navbox: {{Naʼashǫ́ʼiilkǫǫhí-diłhił+}}

Nááná...