Jump to content

Bee álnééhí:Chʼał-tsʼin-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Dahináanii Naaldeehii Bidoh Dahólónígíí Bikʼiiz Naakiígíí Bííghą́ą́stsʼǫǫd Dahólónígíí Bitsiitsʼiin Dahólónígíí Bíígháán Dahólónígíí Biyaatsʼiin Dahólónígíí Biyáázh Tsʼǫʼasánígíí Chʼał Chʼał íiyisígíí dóó bikʼéí Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał ndaashchʼąąʼígíí
Chʼał binááłgaaí
dóó
Chʼał bitsʼiin daatʼíinii


Chʼał binááłtsooí łibáhígííChʼał binááłtsooí dootłʼizhígííChʼał binááłtsooí yistłʼinígííChʼał binááłgaaí chʼilgo dootłʼizhígíí
Chʼał binááʼ dootłʼizh dóó łichíʼígíí

Chʼał binááłtsooí chʼilgo dootłʼizhígííChʼał binááʼ łigai dóó dootłʼizhígíí
Chʼał binááłtsooí yázhí
Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał bizábąąh łigaaígííChʼał dootłʼizh dóó łitsooí bitsʼiin daatʼíiniiChʼał dootłʼizh dóó łibáhí bitsʼiin daatʼíiniiDziłtah chʼał binááłgaaí yistłʼinígííChʼał binááłgaaí dootłʼizh dóó dibéłchíʼígííChʼał dootłʼizh dóó diniltsooí bitsʼiin daatʼíiniiChʼał binááłgaaí dootłʼizh dóó łitsooígííChʼał binááʼ łitsooígííTábąąh chʼał binááłgaaí yistłʼinígííChʼał binááłtsooí dinilgaaígííChʼał binááłtsxooí dichʼízhígííChʼał binááłgaaí łitso dóó dootłʼizhígííChʼał binááłgaaí dichʼízhígííChʼał dah dzígaaí bitsʼiin daatʼíiniiChʼał binááłtsooí dah daalzhinígííChʼał binááłtsooí yishtłizhígííChʼał binááłgaaí dinilzhinígííChʼał binááłgaaí dinilzhin dóó łigaaígííChʼał binááłgaaí dinilchíʼígííChʼał binááłtsxooí yishtłizhígííChʼał binááʼ łitsxo dóó yishtłizhígííDziłtah chʼał binááʼ łitsooígííTsinyiʼ chʼał binááʼ łichíʼígííChʼał binááłgaaí yishtłizhgo yistłʼinígííChʼał binááłgaaí dah dzígaaígííChʼał diniltsooí bitsʼiin daatʼíiniiChʼał binááłtsooí dinilzhinígííDíigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{Chʼał-tsʼin-nav}}

{{Chʼał-tsʼin-nav|left}}


Navbox: {{MBN-chʼał-naashchʼąąʼ}}

Nááná...