Bee álnééhí:Shdę́ę́ʼ-chʼał-haalzheehii+-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Dahináanii Chess rat45.svg NaaldeehiiChess rat45.svg Bidoh DahólónígííChess rat45.svg Bikʼiiz NaakiígííChess rat45.svg Bííghą́ą́stsʼǫǫd DahólónígííChess rat45.svg Bitsiitsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Bíígháán DahólónígííChess rat45.svg Biyaatsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Naaldlooshii dadichʼízhiiChess rat45.svg NdaaʼnaʼiiChess rat45.svg TłʼiishChess rat45.svg Tłʼiish íiyisígííChess rat45.svg Nihookááʼ tłʼiish dóó bikʼéíChess rat45.svg Shádiʼááhdę́ę́ʼ tąądee naagháhii deiyání dóó bikʼéí Chess dat45.svg
Shádiʼááhdę́ę́ʼ
chʼał hadaalzheehii
dóó bikʼéí


Shádiʼááhdę́ę́ʼ halgaiitah tłʼiish yishtłizhígííShádiʼááhdę́ę́ʼ halgaiitah tłʼiish niłhinígíí
( Shádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał hadaalzheehii)


Shádiʼááhdę́ę́ʼ tó tłʼiish yishtłizhígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tó tłʼiish bitłʼaaʼ łitsooígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ tó tłʼiish noodǫ́zígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tó tłʼiish łizhinígíí

Shádiʼááhdę́ę́ʼ tó tłʼiish bikʼos nteelígíí

Shádiʼááhdę́ę́ʼ tłʼééʼtłʼiish yistłʼinígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tłʼééʼtłʼiish łichíʼígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tłʼééʼtłʼiish dah daalzhinígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tłʼééʼtłʼiish yishtłizhígíí


Shádiʼááhdę́ę́ʼ łéʼétsoh haalzheehii łizhin dóó łichíʼígííShádiʼááhdę́ę́ʼ łéʼétsoh haalzheehii łichíʼígííShádiʼááhdę́ę́ʼ łéʼétsoh haalzheehii łizhin dóó diniltsxooígííShádiʼááhdę́ę́ʼ łéʼétsoh haalzheehii łizhin dóó dinilbáhígíí
Tłʼiish ayęęzhii yildeełí
bitsiiyah halzhinígííTłʼiish haalzheehii łizhinígíí

Shádiʼááhdę́ę́ʼ naʼatsʼǫǫsí yilghałii bitsiiyah halzhinígííShádiʼááhdę́ę́ʼ naʼatsʼǫǫsí yilghałii łichíʼígííShádiʼááhdę́ę́ʼ naʼatsʼǫǫsí yilghałii łizhinígííKintaaʼanéhé Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
tłʼiish dootłʼizhígííAłhidadiikʼą́ Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
tłʼiish dootłʼizhígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tłʼiish dootłʼizhí nineezígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tłʼiishkʼaaʼ dootłʼizhígííDibénééz Bikéyahdę́ę́ʼ
tłʼiish dootłʼizhígíí

Kintaaʼanéhé Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
łeeyiʼ chʼosh yiyání yishtłizhígííNaʼashǫ́ʼii łóóʼ haalzheehii noodǫ́zígíí
Dibénééz Bikéyahdę́ę́ʼ
áhí dah oojołítah tłʼiishShádiʼááhdę́ę́ʼ tsintah tłʼiish áłtsʼísígíí

Łeeyiʼ chʼosh yiyání łichíʼígííŁeeyiʼ chʼosh yiyání noodǫ́zígííŁeeyiʼ chʼosh yiyání bitsiitsʼiin dibéłchíʼígííŁeeyiʼ chʼosh yiyání bitsiitsʼiin łizhinígíí


Template-question.svg Díigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{Shdę́ę́ʼ-chʼał-haalzheehii+-nav}}

{{Shdę́ę́ʼ-chʼał-haalzheehii+-nav|left}}


Navbox: {{Shdę́ę́ʼ-chʼał-haalzheehii+}}

Nááná...