Bee álnééhí:MBNBdę́ę́ʼ-naʼashǫ́ʼii-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Dahináanii Naaldeehii Bidoh Dahólónígíí Bikʼiiz Naakiígíí Bííghą́ą́stsʼǫǫd Dahólónígíí Bitsiitsʼiin Dahólónígíí Bíígháán Dahólónígíí Biyaatsʼiin Dahólónígíí Naaldlooshii dadichʼízhii Ndaaʼnaʼii Naʼashǫ́ʼii Naʼashǫ́ʼii íiyisígíí
Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼiiMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
naʼashǫ́ʼii bitseeʼ diwozhígííMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ naalnoodíMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
naʼashǫ́ʼii dootłʼizhígííMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
tsétah naalnoodí
Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tsétah naʼashǫ́ʼii
Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii łibáhígíí

Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ séítah naʼashǫ́ʼiiDíigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{MBNBdę́ę́ʼ-naʼashǫ́ʼii-nav}}

{{MBNBdę́ę́ʼ-naʼashǫ́ʼii-nav|left}}


Navbox: {{Naʼashǫ́ʼii-íi}}

Nááná...