Bee álnééhí:NŁB-níłtsą́-chʼał-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Dahináanii Naaldeehii Bidoh Dahólónígíí Bikʼiiz Naakiígíí Bííghą́ą́stsʼǫǫd Dahólónígíí Bitsiitsʼiin Dahólónígíí Bíígháán Dahólónígíí Biyaatsʼiin Dahólónígíí Biyáázh Tsʼǫʼasánígíí Chʼał Chʼał íiyisígíí dóó bikʼéí
Naakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ
níłtsą́ chʼał
Naakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ
níłtsą́ chʼał łibáhígííNaakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ
níłtsą́ chʼał dinilzhinígíí
Naakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ
níłtsą́ chʼał yishtłizhígííNaakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ
níłtsą́ chʼał yistłʼinígíí

Naakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ
níłtsą́ chʼał dijoolígííNaakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ
dziłtah níłtsą́ chʼał

Naakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ níłtsą́ chʼał dichʼízhígííDíigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{NŁB-níłtsą́-chʼał-nav}}

{{NŁB-níłtsą́-chʼał-nav|left}}


Navbox: {{Chʼał-íi+}}

Nááná...