Bee álnééhí:Naʼashǫ́ʼii-chį́į́shkį́hí-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Dahináanii Chess rat45.svg NaaldeehiiChess rat45.svg Bidoh DahólónígííChess rat45.svg Bikʼiiz NaakiígííChess rat45.svg Bííghą́ą́stsʼǫǫd DahólónígííChess rat45.svg Bitsiitsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Bíígháán DahólónígííChess rat45.svg Biyaatsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Naaldlooshii dadichʼízhiiChess rat45.svg NdaaʼnaʼiiChess rat45.svg Naʼashǫ́ʼiiChess rat45.svg Naʼashǫ́ʼii íiyisígíí Chess dat45.svg
Naʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí
Tsinyiʼ naʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́híNaʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí binákʼee halzhinígííNaʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí dibéłchíʼígííTsintah naʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́híNaʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí binákʼee diłhiłígíí
Naʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí bizábąąh łitsooígíí
Naʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí diłhiłgo dootłʼizhígíí
Naʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí bijáád noodǫ́zígííShádiʼááhdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí noodǫ́zígííTsétah naʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí
Naʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí bizééʼ dinilchíʼígíí
Atʼaʼ yiltʼąąʼítah naʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́híNaʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí naashchʼąąʼígííNaʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí bitseeʼ nineezígíí
Naʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí łibáago dootłʼizhígííNaʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí bizégoʼ łitsxooígíí


Naʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí bizééʼ łigaaígííNaʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí bitsiitsʼiin yágo dootłʼizhígííNaʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí diłhiłgo yistłʼinígííTábąąh naʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́híTsin bąąh naʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí diłhiłígííNaakaii Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí dootłʼizhígííNaʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí bizábąąh łigaaígííNaʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí bizééʼ dootłʼizhígííNaʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí łizhin dóó łigaaígííHaltsooítah naʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí

Naʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí bizégoʼ łitsooígííNaʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí bikeeʼ noodǫ́zígíí
Naʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí bijáád nineezígííHaʼaʼaahjí Tónteeldę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí noodǫ́zígíí
Tó bináhaazyínídę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí dootłʼizhígííNaʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí ntsxaaígíí
Naʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí łibá dóó dootłʼizhígíí
Naʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí binághahgoʼ hólónígííNaʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí łibáhígííNaʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí bitsiiʼ ntsaaígíí
Haʼaʼaahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́híHaʼaʼaahjí Tónteeldę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́híTsin bąąh naʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí łibáhígííTsin bąąh naʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí dootłʼizhígíí
Tsinlátah naʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí dootłʼizhígííNaʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí yistłʼinígíí
Tsin bąąh naʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí niłhinígííNaʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí bitsiiyah halchíʼígííNaʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí bikeeʼ łitsooígííHaʼaʼaahjí Tónteeldę́ę́ʼ hodíłchʼiltah naʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́híNaʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí łikizhígíí

Naʼashǫ́ʼii łahgo aníʼdoolníiłii yił aheełtʼéhé łibáhígííNaʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí bijáád niłhinígíí
Naʼashǫ́ʼii łahgo aníʼdoolníiłii yił aheełtʼéhé
Naakaii Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí dinilzhinígííNaʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí łizhingo noodǫ́zígíí
Template-question.svg Díigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{Naʼashǫ́ʼii-chį́į́shkį́hí-nav}}

{{Naʼashǫ́ʼii-chį́į́shkį́hí-nav|left}}


Navbox: {{Naʼashǫ́ʼii-chį́į́shkį́hí}}

Nááná...