Jump to content

Bee álnééhí:NDBdę́ę́ʼ-naʼashǫ́ʼiilkǫǫhí+-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Dahináanii Naaldeehii Bidoh Dahólónígíí Bikʼiiz Naakiígíí Bííghą́ą́stsʼǫǫd Dahólónígíí Bitsiitsʼiin Dahólónígíí Bíígháán Dahólónígíí Biyaatsʼiin Dahólónígíí Naaldlooshii dadichʼízhii Ndaaʼnaʼii Naʼashǫ́ʼii Naʼashǫ́ʼiilkǫǫhí
Naakaii Dootłʼizhii Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼiilkǫǫhí dóó bikʼéí

Biʼééʼ Łigaii Bikéyahdę́ę́ʼ
naʼashǫ́ʼiilkǫǫhí bizééʼ łitsxooígíí
Kéyah Dańlínídę́ę́ʼ
naʼashǫ́ʼiilkǫǫhí bikʼiiz halzhinígííKéyah Dah Ndaaʼeełí Łánídę́ę́ʼ
tsinlátah naʼashǫ́ʼiilkǫǫhí

Náátsʼózídę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼiilkǫǫhí bitseenézí
Náátsʼózídę́ę́ʼ haltsooítah naʼashǫ́ʼiilkǫǫhí
Biʼééʼ Łigaii Bikéyahdę́ę́ʼ
naʼashǫ́ʼiilkǫǫhí bizééʼ łitsooígííKéyah Dah Ndaaʼeełí Łánídę́ę́ʼ
naʼashǫ́ʼiilkǫǫhí dibéłchíʼígíí


Biʼééʼ Łigaii Bikéyahdę́ę́ʼ
naʼashǫ́ʼiilkǫǫhí noodǫ́zígííBitsįʼ Yishtłizhii Tónteeldę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼiilkǫǫhíDíigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{NDBdę́ę́ʼ-naʼashǫ́ʼiilkǫǫhí+-nav}}

{{NDBdę́ę́ʼ-naʼashǫ́ʼiilkǫǫhí+-nav|left}}


Navbox: {{Naʼashǫ́ʼiilkǫǫhí}}

Nááná...