Bee álnééhí:MBN-chʼał-yishtłizh-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Dahináanii Naaldeehii Bidoh Dahólónígíí Bikʼiiz Naakiígíí Bííghą́ą́stsʼǫǫd Dahólónígíí Bitsiitsʼiin Dahólónígíí Bíígháán Dahólónígíí Biyaatsʼiin Dahólónígíí Biyáázh Tsʼǫʼasánígíí Chʼał Chʼał íiyisígíí dóó bikʼéí Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał ndaashchʼąąʼígíí
Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał daashtłizhígíí


Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dinilzhinígííMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał binághah dah dzígaaígíí

Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał łikizhígííMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał diłhiłgo yishtłizhígííMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał diłhiłgo dibéłchíʼígííMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dibéłchíʼígíí

Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał łizhin dóó yishtłizhígííMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dinilzhin dóó yishtłizhígííMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał diłhił dóó yishtłizhígííMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał binákʼee diłhiłígííMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał binákʼee halzhinígíí

Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał binághah dah dzítsxooígííMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał diniltso dóó yishtłizhígíí
Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dinilgai dóó yishtłizhígíí
Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dichʼízhí diłhiłígííMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dichʼízhí dinilzhinígíí
Díigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{MBN-chʼał-yishtłizh-nav}}

{{MBN-chʼał-yishtłizh-nav|left}}


Navbox: {{MBN-chʼał-naashchʼąąʼ}}

Nááná...