Bee álnééhí:Tsídiiłtsooí-ndaʼatłʼoʼí-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Dahináanii Chess rat45.svg NaaldeehiiChess rat45.svg Bidoh DahólónígííChess rat45.svg Bikʼiiz NaakiígííChess rat45.svg Bííghą́ą́stsʼǫǫd DahólónígííChess rat45.svg Bitsiitsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Bíígháán DahólónígííChess rat45.svg Biyaatsʼiin DahólónígííChess rat45.svg TsídiiChess rat45.svg Tsídii ndaatʼáʼiiChess rat45.svg Yótʼáahdi tsídiiChess rat45.svg Tsídii tsídígííChess rat45.svg Tsídii ndaʼatłʼoʼí Chess dat45.svg
Tsídiiłtsooí ndaʼatłʼoʼíTsídiiłtsooí naʼatłʼoʼí bitsiitʼáád halzhinígííTsídiiłtsooí naʼatłʼoʼí bitéél łibáhígíí


Tsídii naʼatłʼoʼí łizhin dóó łitsooígíí
Tsídii naʼatłʼoʼí łizhinígíí
Tsídiiłtsooí naʼatłʼoʼí
bitsiitʼáád dinilzhinígííTsídiiłtsooí naʼatłʼoʼí bizééʼ diłhiłígíí

Naakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ
tsídiiłtsooí naʼatłʼoʼí
Tsídiiłtsooí naʼatłʼoʼí biniiʼ halzhinígííTsídiiłtsooí naʼatłʼoʼí bidaaʼ diłhiłígííTsídiiłtsooí naʼatłʼoʼí bitsiiyah diłhiłígíí
Tsídiiłtsooí naʼatłʼoʼí binákʼeeh naʼíjinígíí


Tsídiiłtsooí naʼatłʼoʼí
bidaaʼ áłtsʼózígííTsídiiłtsooí naʼatłʼoʼí yázhí

Tsídiishzhiin naʼatłʼoʼí
bitsiiʼ łitsooígííTsídiiłtsooí naʼatłʼoʼí
bitsiiʼ halzhinígíí


Tsídiiłtsooí naʼatłʼoʼí biniiʼ diłhiłígíí
Tsídii naʼatłʼoʼí dibéłchíʼígíí
Tsídiiłtsxooí naʼatłʼoʼí
Tsídiiłtsooí naʼatłʼoʼí
binághah halzhinígíí
Tsídiishzhiin naʼatłʼoʼí
binááʼ łitsooígíí
Tsídiiłtsooí naʼatłʼoʼí łikizhígííTłʼohtah
tsídiiłtsooí naʼatłʼoʼíTsídiiłtsooí naʼatłʼoʼí
bizééʼ dinilzhinígííTábąąh
tsídiiłtsooí naʼatłʼoʼíTábąąh
tsídiiłtsooí naʼatłʼoʼí
bitsiiʼ halzhinígííTsídiiłtsooí naʼatłʼoʼí
bizééʼ dibéłchíʼígíí
Tsídiiłtsooí naʼatłʼoʼí bitʼaʼ łizhinígíí
Tsídii naʼatłʼoʼí bitéél halzhinígíí
Tsídii naʼatłʼoʼí noodǫ́zígííTsídiiłtsooí naʼatłʼoʼí binákʼee halzhinígíí

Tsídiiłtsooí naʼatłʼoʼí bitsiiʼ diłhiłígííAtʼaʼ yiltʼąąʼítah tsídiiłtsooí naʼatłʼoʼíÁsáí Dineʼé Daalzhiní Bikéyahdę́ę́ʼ
tsídiiłtsooí naʼatłʼoʼíNaakaii Łizhiní Bikéyah beʼałnííʼdę́ę́ʼ
tsídiiłtsooí naʼatłʼoʼíTsídiiłtsxooí naʼatłʼoʼí bizééʼ halzhinígííTsídiiłtsooí naʼatłʼoʼí bitéél dinilzhinígííTsídiishzhiin naʼatłʼoʼí bitéél dibéłchíʼígííNáátsʼózídę́ę́ʼ tsídiiłtsooí naʼatłʼoʼíLókʼaatah tsídiiłtsooí naʼatłʼoʼí
Template-question.svg Díigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{Tsídiiłtsooí-ndaʼatłʼoʼí-nav}}

{{Tsídiiłtsooí-ndaʼatłʼoʼí-nav|left}}


Navbox: {{Tsídii-ndaʼatłʼoʼí}}

Nááná...