Bee álnééhí:Sh-ts-dichił-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Dahináanii Chess rat45.svg NaaldeehiiChess rat45.svg Bidoh DahólónígííChess rat45.svg Bikʼiiz NaakiígííChess rat45.svg Bííghą́ą́stsʼǫǫd DahólónígííChess rat45.svg Bitsiitsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Bíígháán DahólónígííChess rat45.svg Biyaatsʼiin DahólónígííChess rat45.svg TsídiiChess rat45.svg Tsídii ndaatʼáʼiiChess rat45.svg Yótʼáahdi tsídiiChess rat45.svg Tsídii tsídígííChess rat45.svg Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii ndaashchʼąąʼígíí dóó bikʼéíChess rat45.svg Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii ndaashchʼąąʼígíí Chess dat45.svg
Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii dadichiłígíí

Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii dichiłí biwos dootłʼizhígíí


Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii dichiłí naashchʼąąʼígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii dichiłí bitsiiyah łitsooígíí

Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii dichiłí bitsiiyah halchíʼígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii dichiłí bitéél halchíʼígíí


Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii dichiłí bitsiiʼ dibéłchíʼígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii dichiłí bitʼaʼ łichíʼígíí

Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii dichiłí bitéél dootłʼizhígíí


Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii dichiłí
dootłʼizh dóó łitsooígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii dichiłí
bítááʼ halchxíʼígíí


Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii dichiłí
dootłʼizh dóó łizhinígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii dichiłí
bizééʼ łigaaígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii dichiłí
łizhin dóó łitsxooígíí

Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii dichiłí bitsiitʼáád łitsooígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii dichiłí bítłʼah łitsooígíí

Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii dichiłí łikizhígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii dichiłí bizééʼ halchíʼígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii dichiłí yistłʼinígíí


Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii dichiłí yázhíShádiʼááhdę́ę́ʼ hodíłchʼiltah tsídii dichiłígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii dichiłí łizhin dóó diniltsxooígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii dichiłí binághah halzhinígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii dichiłí binághah dibéłchíʼígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii dichiłí binákʼee halzhinígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii dichiłí binákʼee diłhiłígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii dichiłí bitsiiyah dootłʼizhígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii dichiłí bitsiiyah diniltsooígíí


Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii dichiłí bítłʼah halkizhígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii dichiłí dootłʼizhgo łikizhígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii dichiłí diłhiłgo dootłʼizhígíí


Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii dichiłí bitsiitʼáád halzhinígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii binághah dichiłígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii dichiłí bitsiiʼ łizhinígíí


Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii diłhiłgo łibáhígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii dichiłí dootłʼizhígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii dichiłí bitłʼaaʼ łigaaígíí


Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii dichiłí nizhónígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii bitłʼaakááʼ dichiłígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii bitsiitʼáád dichiłígíí


Template-question.svg Díigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{Sh-ts-dichił-nav}}

{{Sh-ts-dichił-nav|left}}


Navbox: {{Sh-ts-dichił}}

Nááná...