Bee álnééhí:Ts-bichʼahtsohí-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Dahináanii Naaldeehii Bidoh Dahólónígíí Bikʼiiz Naakiígíí Bííghą́ą́stsʼǫǫd Dahólónígíí Bitsiitsʼiin Dahólónígíí Bíígháán Dahólónígíí Biyaatsʼiin Dahólónígíí Tsídii Tsídii ndaatʼáʼii Yótʼáahdi tsídii Tsídii bichʼahtsohí dóó Ǫǫbǫʼii dóó bikʼéí
Tsídii bichʼahtsohí dóó TsídiidaantsxaaíEʼeʼaahjí Naakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ tsídiidaantsxaaí bidaaʼ łichíʼígííGhą́ą́ʼaskʼidii Biłikahii Bikéyahdę́ę́ʼ tsídiidaantsxaaí bidaaʼ łichíʼígííHaʼaʼaahjí Naakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ tsídiidaantsxaaí bidaaʼ łichíʼígííShádiʼááhjí Naakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ tsídiidaantsxaaí bidaaʼ łichíʼígíí
Tsídiidaantsxaaí bitsiiʼ łibáhígííTsídiidaantsxaaí bítááʼ halzhinígííTsídiidaantsxaaí binákʼee halzhinígííHaʼaʼaahjí Naakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ tsídiidaantsxaaí bidaaʼ łitsooígííShádiʼááhjí Naakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ tsídiidaantsxaaí bidaaʼ łitsooígíí

Tsídiidaantsxaaí łibáhígííTsídiidaantsxaaí bitłʼaaʼ łigaaígííTsídiidaantsxaaí yázhíTsétah tsídiidaantsxaaíTsídiidaantsxaaí łizhin dóó łigaaígííTsídiidaantsxaaí binátsʼiin łigaaígííTsídiidaantsxaaí bidaaʼ diniltsooígíí
Tsídiidaantsxaaí bitsiitʼáád łigaaígííTsídiidaantsxaaí bitsiitʼáád diʼilígííTsídii bichʼahtsohí binátsįʼgoʼ hólónígíí
Tsídii bichʼahtsxooígííTsídii bichʼahtsooígííTsídii bichʼah łichíʼígíí
Tsídiidaantsxaaí bítááʼ ntłʼizígíí
Náátsʼózídę́ę́ʼ tsídiidaantsxaaí dinilzhinígííNáátsʼózídę́ę́ʼ tsídiidaantsxaaí dibéłchíʼígííNáátsʼózídę́ę́ʼ
tsídiidaantsxaaí binákʼee dootłʼizhígíí

Naakaii Dootłʼizhí Bikéyah Dah Naaʼeełídę́ę́ʼ
tsídiidaantsxaaí łibáhígííBiʼééʼ Łigaii Bikéyahdę́ę́ʼ tsídiidaantsxaaí łibáhígííNaakaii Dootłʼizhii Bikéyahdę́ę́ʼ
tsídiidaantsxaaí łibáhígíí

Kéyah Dańlínídę́ę́ʼ tsídii bichʼah łigaaígííNáátsʼózídę́ę́ʼ tsídii bichʼahtsohí łizhin dóó łigaaígííNaakaii Dootłʼizhii Bikéyahdę́ę́ʼ
tsídii bichʼahtsohí łizhin dóó łigaaígííTsídii bichʼahtsohí łizhinígíí
Tsídiidaantsxaaí bitsiiyah halchíʼígíí
Tsídii bichʼahtsohí bikʼos łichíʼígííTsídiidaantsxaaí bikʼos diniltsxooígííTsídiidaantsxaaí binákʼee łitsooígííTsídii bichʼahtsohí bikʼos łitsooígíí

Kéyah Dańlínídę́ę́ʼ
tsídiidaantsxaaí łizhin dóó łigaaígííKéyah Dańlínídę́ę́ʼ tsídiidaantsxaaí bitʼaʼ łizhinígíí

Chooyééł Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ tsídiidaantsxaaíTsídiidaantsxaaí bikʼoszis hólónígííTsídiidaantsxaaí bizééʼ dootłʼizhígííKéyah Dah Ndaaʼeełí Łánídę́ę́ʼ tsídii bichʼahtsohí
Díigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{Ts-bichʼahtsohí-nav}}

{{Ts-bichʼahtsohí-nav|left}}


Navbox: {{Ts-bichʼahtsohí}}

Nááná...