Jump to content

Bee álnééhí:Chʼał-bizaʼazis-dahólónígíí+-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Dahináanii Naaldeehii Bidoh Dahólónígíí Bikʼiiz Naakiígíí Bííghą́ą́stsʼǫǫd Dahólónígíí Bitsiitsʼiin Dahólónígíí Bíígháán Dahólónígíí Biyaatsʼiin Dahólónígíí Biyáázh Tsʼǫʼasánígíí Chʼał Tsinlátah chʼał dóó bikʼéí
Chʼał bizaʼazis dahólónígíí dóó bikʼéí


Dibénééz Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał bizaʼazis hólóní yishtłizhígíí

Chʼał bizaʼazis hólóní dinilzhinígííDziłtah chʼał bizaʼazis hólóníChʼał bizaʼazis hólóní noodǫ́zígíí
Hodíłchʼiltah chʼał bizaʼazis hólóní
Chʼał bizaʼazis hólóní niłhinígííDibénééz Bikéyahdę́ę́ʼ
haltsooítah chʼał bizaʼazis hólóní dootłʼizhígííKintaaʼanéhé Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał bizaʼazis hólóní niłhinígííKintaaʼanéhé Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał bizaʼazis hólóní dinilzhinígííDibénééz Bikéyahdę́ę́ʼ
dziłtah chʼał bizaʼazis hólóníJeeshóóʼ Bidziildę́ę́ʼ
chʼał bizaʼazis hólóní

Dahchʼilyiʼ chʼał biyęęzhii neiyéhé
Chʼał biyęęzhii neiyéhé niłhinígííChʼał biyęęzhii neiyéhé diłhiłígíí


Dibénééz Bikéyahdę́ę́ʼ
tsinlátah chʼał bíchį́į́htsahíTsinlátah chʼał bíchį́į́htsahí niłhinígíí
Díigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{Chʼał-bizaʼazis-dahólónígíí+-nav}}

{{Chʼał-bizaʼazis-dahólónígíí+-nav|left}}


Navbox: {{Chʼał-bizaʼazis-dahólónígíí+}}

Nááná...