Bee álnééhí:Chʼał-bizaʼazis-dahólónígíí+-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Dahináanii Chess rat45.svg NaaldeehiiChess rat45.svg Bidoh DahólónígííChess rat45.svg Bikʼiiz NaakiígííChess rat45.svg Bííghą́ą́stsʼǫǫd DahólónígííChess rat45.svg Bitsiitsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Bíígháán DahólónígííChess rat45.svg Biyaatsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Biyáázh TsʼǫʼasánígííChess rat45.svg ChʼałChess rat45.svg Tsinlátah chʼał dóó bikʼéí Chess dat45.svg
Chʼał bizaʼazis dahólónígíí dóó bikʼéí


Dibénééz Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał bizaʼazis hólóní yishtłizhígíí

Chʼał bizaʼazis hólóní dinilzhinígííDziłtah chʼał bizaʼazis hólóníChʼał bizaʼazis hólóní noodǫ́zígíí
Hodíłchʼiltah chʼał bizaʼazis hólóní
Chʼał bizaʼazis hólóní niłhinígííDibénééz Bikéyahdę́ę́ʼ
haltsooítah chʼał bizaʼazis hólóní dootłʼizhígííKintaaʼanéhé Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał bizaʼazis hólóní niłhinígííKintaaʼanéhé Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał bizaʼazis hólóní dinilzhinígííDibénééz Bikéyahdę́ę́ʼ
dziłtah chʼał bizaʼazis hólóníJeeshóóʼ Bidziildę́ę́ʼ
chʼał bizaʼazis hólóní

Dahchʼilyiʼ chʼał biyęęzhii neiyéhé
Chʼał biyęęzhii neiyéhé niłhinígííChʼał biyęęzhii neiyéhé diłhiłígíí


Dibénééz Bikéyahdę́ę́ʼ
tsinlátah chʼał bíchį́į́htsahíTsinlátah chʼał bíchį́į́htsahí niłhinígíí
Template-question.svg Díigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{Chʼał-bizaʼazis-dahólónígíí+-nav}}

{{Chʼał-bizaʼazis-dahólónígíí+-nav|left}}


Navbox: {{Chʼał-bizaʼazis-dahólónígíí+}}

Nááná...