Jump to content

Bee álnééhí:Shdę́ę́ʼ-chʼałchilí-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Dahináanii Naaldeehii Bidoh Dahólónígíí Bikʼiiz Naakiígíí Bííghą́ą́stsʼǫǫd Dahólónígíí Bitsiitsʼiin Dahólónígíí Bíígháán Dahólónígíí Biyaatsʼiin Dahólónígíí Biyáázh Tsʼǫʼasánígíí Chʼał Tsinlátah chʼał dóó bikʼéí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ chʼałchilí


Shádiʼááhdę́ę́ʼ chʼałchilí dibéłchíʼígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ chʼałchilí diłhiłígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼałchilí dijoolígííDibénééz Bikéyahdę́ę́ʼ chʼałchilí dibéłchíʼígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼałchilí dinilzhinígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼałchilí łibáhígííDibénééz Bikéyahdę́ę́ʼ chʼałchilí diłhiłígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼałchilí yishtłizhígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsinyiʼ chʼałchilí łibáhígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ dziłtah chʼałchilí bibid łigaaígííShádiʼááhdę́ę́ʼ dziłtah chʼałchilí bijáád noodǫ́zígííShádiʼááhdę́ę́ʼ dziłtah chʼałchilí dibéłchíʼígííShádiʼááhdę́ę́ʼ dziłtah chʼałchilí binághah dah dzígaaígííShádiʼááhdę́ę́ʼ dziłtah chʼałchilí dinilzhinígíí

Shádiʼááhdę́ę́ʼ chʼałchilí bikeeʼ łitsooígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼałchilí binákʼee naashchʼąąʼígíí


Shádiʼááhdę́ę́ʼ chʼałchilí niłhinígííShádiʼááhdę́ę́ʼ dziłtah chʼał dibéłchíʼígíí
Dibénééz Bikéyahdę́ę́ʼ dziłtah chʼałchilí bikʼiiz dah daalzhinígííDibénééz Bikéyahdę́ę́ʼ dziłtah chʼałchilí bikʼiiz halbáhígííDibénééz Bikéyahdę́ę́ʼ dziłtah chʼałchilí dinilzhinígííDibénééz Bikéyahdę́ę́ʼ dziłtah chʼałchilí dibéłchíʼígííDibénééz Bikéyahdę́ę́ʼ dziłtah chʼałchilí binághah halkizhígíí
( Shádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał ádaałtsʼísígíí)
Táłkááʼ Bighan Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał aniʼįįhí dichʼízhígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał aniʼįįhí dichʼízhígíí

Díigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{Shdę́ę́ʼ-chʼałchilí-nav}}

{{Shdę́ę́ʼ-chʼałchilí-nav|left}}


Navbox: {{Shdę́ę́ʼ-chʼałchilí}}

Nááná...