Bee álnééhí:Shdę́ę́ʼ-tn-deiyání+-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Dahináanii Chess rat45.svg NaaldeehiiChess rat45.svg Bidoh DahólónígííChess rat45.svg Bikʼiiz NaakiígííChess rat45.svg Bííghą́ą́stsʼǫǫd DahólónígííChess rat45.svg Bitsiitsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Bíígháán DahólónígííChess rat45.svg Biyaatsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Naaldlooshii dadichʼízhiiChess rat45.svg NdaaʼnaʼiiChess rat45.svg TłʼiishChess rat45.svg Tłʼiish íiyisígííChess rat45.svg Nihookááʼ tłʼiish dóó bikʼéí Chess dat45.svg
Shádiʼááhdę́ę́ʼ
tąądee naagháhii
deiyání
dóó bikʼéí
Halgai Hóteeldę́ę́ʼ łeeyiʼ chʼosh yiyáníHaʼaʼaahdę́ę́ʼ łeeyiʼ chʼosh yiyání
Ahééháshį́į́hdę́ę́ʼ tłʼiish bitseeʼ deekʼínígíí

Naʼashǫ́ʼii łóóʼ haalzheehii diłhiłígííNaʼashǫ́ʼii łóóʼ haalzheehii naashchʼąąʼígíí


Tłʼiish bisóodichį́į́hí dibéłchíʼígíí
Tłʼiish bisóodichį́į́hí naashchʼąąʼígííTłʼiish bisóodichį́į́hí yishtłizhígíí

Łeeyiʼ chʼosh yiyání bitsiiyah łitsxooígíí

Naakaii Bikéyahdę́ę́ʼ łeeyiʼ chʼosh yiyání dinilzhinígíí

Áhí dah oojołítah
tąądee naagháhii yiyání áłtśózígííÁhí dah oojołítah
tąądee naagháhii yiyání dinilzhinígííÁhí dah oojołítah
tąądee naagháhii yiyání łibáhígííÁhí dah oojołítah
tąądee naagháhii yiyání noodǫ́zígííÁhí dah oojołítah
tąądee naagháhii yiyání yishtłizhígííTąądee naagháhii yiyáníchilí

Naakaii Bikéyahdę́ę́ʼ
tąądee naagháhii yiyání łizhin dóó łigaaígííNaakaii Bikéyahdę́ę́ʼ
tąądee naagháhii yiyání łitsogo noodǫ́zígíí

Tłʼiish gohwééłchíʼí bitsiiyah halchxíʼígííTsintah tłʼiish gohwééłchíʼíTłʼiish gohwééłchíʼí diłhiłígíí


Tsinlátah tąądee naagháhii yiyání yishtłizhígíí
Tsinlátah tąądee naagháhii yiyání
dah daalzhinígííTsinlátah tąądee naagháhii yiyání
naashchʼąąʼígíí
Tsinlátah
tąądee naagháhii yiyání
łizhin dóó łigaaígííTsinlátah
tąądee naagháhii yiyání
nizhónígííTsinlátah
tąądee naagháhii yiyání
niłhinígííTsinlátah
tąądee naagháhii yiyání
łizhin dóó łibáhígíí


Chxiin yiyání łizhígíí

Łeeyiʼ chʼosh yiyání
diłhiłgo noodǫ́zígííŁeeyiʼ chʼosh yiyání dibéłchíʼígíí

Łeeyiʼ chʼosh yiyání łichíiʼgo noodǫ́zígííŁeeyiʼ chʼosh yiyání bitsiiyah łigaaígííTáłkááʼ Bighan Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
łeeyiʼ chʼosh yiyáníKintaaʼanéhé Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
łeeyiʼ chʼosh yiyáníŁeeyiʼ chʼosh yiyání dah daaltsooígííŁeeyiʼ chʼosh yiyání łibáhígííŁeeyiʼ chʼosh yiyání yishtłizhígíí


Ńdíshchíitah tłʼiish bizábąąh łitsooígíí

Tłʼiistsʼózí naʼatłʼoʼii niłhinígíí
Tłʼiistsʼózí naʼatłʼoʼii łikizhígíí
Tłʼiistsʼózí naʼatłʼoʼii noodǫ́zígííTłʼiistsʼózí naʼatłʼoʼii łibáhígííNaakaii Bikéyahdę́ę́ʼ
tłʼiistsʼózí naʼatłʼoʼii
Tłʼiish mósíyilnááʼí noodǫ́zígííAkałii Bikéyahdę́ę́ʼ tłʼiish mósíyilnááʼíNaakaii Bikéyahdę́ę́ʼ tłʼiish mósíyilnááʼíTsintah tłʼiish mósíyilnááʼí

Akałii Bikéyahdę́ę́ʼ tłʼééʼtłʼiishAhééháshį́į́hdę́ę́ʼ tłʼééʼtłʼiishTłʼééʼtłʼiish (íiyisígíí)Tsinyiʼ tłʼiish bitsiiyah halxchíʼígíí
( Shádiʼááhdę́ę́ʼ chʼał hadaalzheehii dóó bikʼéí)

Tsintah tłʼiish yiijį́į́ʼí
Dziłtah tłʼiish yiijį́į́ʼí
Tłʼiish yiijį́į́ʼí naashchʼąąʼígííHodíłchʼiltah tłʼiish yiijį́į́ʼíTábąąh tłʼiish yiijį́į́ʼí


Template-question.svg Díigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{Shdę́ę́ʼ-tn-deiyání+-nav}}

{{Shdę́ę́ʼ-tn-deiyání+-nav|left}}


Navbox: {{Shdę́ę́ʼ-tn-deiyání+}}

Nááná...[łahgo áshłééh]