Bee álnééhí:Chʼał-bitsooʼ-deeshgizh-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Dahináanii Chess rat45.svg NaaldeehiiChess rat45.svg Bidoh DahólónígííChess rat45.svg Bikʼiiz NaakiígííChess rat45.svg Bííghą́ą́stsʼǫǫd DahólónígííChess rat45.svg Bitsiitsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Bíígháán DahólónígííChess rat45.svg Biyaatsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Biyáázh TsʼǫʼasánígííChess rat45.svg ChʼałChess rat45.svg Chʼał íiyisígíí dóó bikʼéí Chess dat45.svg
Chʼał bitsooʼ dadeeshgizhígíí


Náátsʼózídę́ę́ʼ chʼał bitsooʼ deeshgizhígíí
Chʼał dah yiʼołí diłhiłígííNahoditʼǫʼtah chʼał dah yiʼołígíí
Chʼał dah yiʼołí bitéél łitsooígííChʼał dah yiʼołí binághah dah dzítsxooígíí
Chʼał dah yiʼołí bitsooʼ deekínígííNáátsʼózídę́ę́ʼ chʼał dah yiʼołígííChʼał dah yiʼołí yishtłizhígííTsétah chʼał dah yiʼołígííDziłtah chʼał ndilnaʼígíí( Chʼał biwooʼ danineezígíí)


Naakaii Dootłʼizhí Bikéyah Dah Naaʼeełídę́ę́ʼ tó ńlį́įdi chʼał yistłʼinígíí

Naakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał nineezí bitsiitʼáád dichʼízhígííTsiiʼyishbizhí Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał nineezíNaakaii Dootłʼizhii Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał nineezíBiʼééʼ Łigaii Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał nineezí
Naakaii Dootłʼizhii Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał nahashchʼidígííBiʼééʼ Łigaii Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał nahashchʼidígíí


Náátsʼózídę́ę́ʼ tónteel bibąąh chʼałNáátsʼózídę́ę́ʼ dáʼákʼehtah chʼałKéyah Dańlínídę́ę́ʼ dáʼákʼehtah chʼał
( Dáʼákʼehtah chʼał ndahakʼízígíí)Naakaii Dootłʼizhii Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał nahakʼízígííBiʼééʼ Łigaii Bikéyahdę́ę́ʼ dáʼákʼehtah chʼał
Eʼeʼaahjí Naakaii Dootłʼizhí Bikéyahdę́ę́ʼ tó ńlį́įdi chʼał łibáhígííEʼeʼaahjí Naakaii Dootłʼizhí Bikéyahdę́ę́ʼ dziłtah chʼał łibáhígíí
Náátsʼózídę́ę́ʼ chʼał dichʼízhí yázhíNáátsʼózídę́ę́ʼ chʼał dichʼízhí ntsaaígíí

Template-question.svg Díigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{Chʼał-bitsooʼ-deeshgizh-nav}}

{{Chʼał-bitsooʼ-deeshgizh-nav|left}}


Navbox: {{Chʼał-bitsooʼ-deeshgizh}}

Nááná...