Bee álnééhí:Naha-naʼashǫ́ʼii+-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Dahináanii Chess rat45.svg NaaldeehiiChess rat45.svg Bidoh DahólónígííChess rat45.svg Bikʼiiz NaakiígííChess rat45.svg Bííghą́ą́stsʼǫǫd DahólónígííChess rat45.svg Bitsiitsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Bíígháán DahólónígííChess rat45.svg Biyaatsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Naaldlooshii dadichʼízhiiChess rat45.svg NdaaʼnaʼiiChess rat45.svg Naʼashǫ́ʼiiChess rat45.svg Tó wónaanídę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii ndaashchʼąąʼígíí dóó bikʼéí Chess dat45.svg
Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii dóó bikʼéí

Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii łibáhígíí



Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii bizéédéeltʼiʼí hólónígíí






Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii diniltsxooígíí



Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ tsékʼi naʼashǫ́ʼii





Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii yistłʼinígíí



Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii dibéłchíʼígíí







Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ
tsékʼi naʼashǫ́ʼii naashchʼąąʼígíí



Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ
naʼashǫ́ʼii bitseeʼ noodǫ́zígíí





Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii naashchʼąąʼígíí



Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ hodíłchʼiltah naʼashǫ́ʼii







Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ béʼézhóotah naʼashǫ́ʼii



Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii łitsogo noodǫ́zígíí





Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ tsin bąąh naʼashǫ́ʼii
bikʼos dah daalgaaígíí



Chooyééł Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ tsin bąąh naʼashǫ́ʼii



Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ tsin bąąh naʼashǫ́ʼii
bíchį́į́h deekínígíí




Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii dichʼízhii




Tábąąh naʼashǫ́ʼii dootłʼizhígíí



Tábąąh naʼashǫ́ʼii yishtłizhígíí





Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii bizéʼgoʼ hólónígíí



Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼiichilí bizéʼgoʼ hólónígíí




Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii yázhí
bizééʼ dichʼízhí



Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii
bizééʼ dichʼízhí





Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ dziłtah naʼashǫ́ʼii




Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ
haltsooítah naʼashǫ́ʼii bizééʼ halchíʼígíí



Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ
haltsooítah naʼashǫ́ʼii bijaaʼ ádinígíí



Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ
haltsooítah naʼashǫ́ʼii bitseeʼ nineezígíí




Template-question.svg Díigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{Naha-naʼashǫ́ʼii+-nav}}

{{Naha-naʼashǫ́ʼii+-nav|left}}


Navbox: {{Naha-naʼashǫ́ʼii+}}





Nááná...