Bee álnééhí:Naha-naʼashǫ́ʼii+-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Dahináanii Chess rat45.svg NaaldeehiiChess rat45.svg Bidoh DahólónígííChess rat45.svg Bikʼiiz NaakiígííChess rat45.svg Bííghą́ą́stsʼǫǫd DahólónígííChess rat45.svg Bitsiitsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Bíígháán DahólónígííChess rat45.svg Biyaatsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Naaldlooshii dadichʼízhiiChess rat45.svg NdaaʼnaʼiiChess rat45.svg Naʼashǫ́ʼiiChess rat45.svg Tó wónaanídę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii ndaashchʼąąʼígíí dóó bikʼéí Chess dat45.svg
Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii dóó bikʼéí

Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii łibáhígííNahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii bizéédéeltʼiʼí hólónígíí


Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii diniltsxooígííNahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ tsékʼi naʼashǫ́ʼii

Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii yistłʼinígííNahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii dibéłchíʼígííNahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ
tsékʼi naʼashǫ́ʼii naashchʼąąʼígííNahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ
naʼashǫ́ʼii bitseeʼ noodǫ́zígíí

Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii naashchʼąąʼígííNahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ hodíłchʼiltah naʼashǫ́ʼiiNahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ béʼézhóotah naʼashǫ́ʼiiNahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii łitsogo noodǫ́zígíí

Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ tsin bąąh naʼashǫ́ʼii
bikʼos dah daalgaaígííChooyééł Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ tsin bąąh naʼashǫ́ʼiiNahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ tsin bąąh naʼashǫ́ʼii
bíchį́į́h deekínígíí
Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii dichʼízhii
Tábąąh naʼashǫ́ʼii dootłʼizhígííTábąąh naʼashǫ́ʼii yishtłizhígíí

Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii bizéʼgoʼ hólónígííNahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼiichilí bizéʼgoʼ hólónígíí
Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii yázhí
bizééʼ dichʼízhíNahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii
bizééʼ dichʼízhí

Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ dziłtah naʼashǫ́ʼii
Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ
haltsooítah naʼashǫ́ʼii bizééʼ halchíʼígííNahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ
haltsooítah naʼashǫ́ʼii bijaaʼ ádinígííNahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ
haltsooítah naʼashǫ́ʼii bitseeʼ nineezígíí
Template-question.svg Díigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{Naha-naʼashǫ́ʼii+-nav}}

{{Naha-naʼashǫ́ʼii+-nav|left}}


Navbox: {{Naha-naʼashǫ́ʼii+}}

Nááná...