Bee álnééhí:Ts-yáłtiʼí-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Dahináanii Chess rat45.svg NaaldeehiiChess rat45.svg Bidoh DahólónígííChess rat45.svg Bikʼiiz NaakiígííChess rat45.svg Bííghą́ą́stsʼǫǫd DahólónígííChess rat45.svg Bitsiitsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Bíígháán DahólónígííChess rat45.svg Biyaatsʼiin DahólónígííChess rat45.svg TsídiiChess rat45.svg Tsídii ndaatʼáʼiiChess rat45.svg Yótʼáahdi tsídii Chess dat45.svg
Tsídii yádaałtiʼíTsídii yáłtiʼíłbáí bitsiiʼ łitsooígíí


Tsídii yáłtiʼízhiin


Tsídii yáłtiʼízhiin bitseeʼ łichíʼígííTsídii yáłtiʼízhiin bízdílidígíí

Tsídii yáłtiʼízhiin bitseeʼ łitsooígííTsídii yáłtiʼízhiin noodǫzígííTsídii yáłtiʼízhiin bidaaʼ dinilgaaígíí


Atʼaʼ yiltʼąąʼítah tsídii yáłtiʼítsoh( Tsídii yáłtiʼíłgaaí)( Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí)

Naakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ
tsídii yáłtiʼí łibáhígííEʼeʼaahjí Naakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ
tsídii yáłtiʼí łibáhígíí


Tsídii yáłtiʼí bitsiiʼ łibáhígííShádiʼááhjí Naakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ
tsídii yáłtiʼí bitsiiʼ łibáhígíí
Tsídii yáłtiʼí bítááʼ halchíʼígííTsídii yáłtiʼí dinilzhinígííTsídii yáłtiʼí biwos łitsooígííTsídii yáłtiʼí bitsiiʼ yishtłizhígííTsídii yáłtiʼí bitłʼaaʼ łitsxooígííTsídii yáłtiʼí bitłʼaaʼ łitsooígííTsídii yáłtiʼí bítááʼ łitsooígíí
Tsídii yáłtiʼí łizhin dóó łichxíʼígíí
Mágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
tsídii yáłtiʼí diłhiłígííMágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
tsídii yáłtiʼí łizhinígíí

Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ
tsídii yáłtiʼí bitsiiʼ łichxíʼígííKéyah Dah Ndaaʼeełí Łánídę́ę́ʼ
tsídii yáłtiʼí bitsiiʼ łichxíʼígííChooyééł Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
tsídii yáłtiʼí bitsiiʼ łichxíʼígíí
Tsídii yáłtiʼí bitʼaʼ łichxíʼígíí
Tsídii yáłtiʼí bizééʼ łitsooígííNahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ
tsídii yáłtiʼí łitsooígííTsídii yáłtiʼí bizééʼ dinilchíʼígíí


Náátsʼózídę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí
bitłʼaakááʼ yágo dootłʼizhígííTsídii yáłtiʼí bináyaah halchíʼígíí
Kéyah Dańlínídę́ę́ʼ
tsídii yáłtiʼí bitsiitʼáád yágo dootłʼizhígííKéyah Dah Ndaaʼeełí Łánídę́ę́ʼ
tsídii yáłtiʼí bitéél łitsooígííKéyah Dah Ndaaʼeełí Łánídę́ę́ʼ
tsídii yáłtiʼí bitsiitʼáád łibáago dootłʼizhígíí

Tsídii yáłtiʼí bidaaʼ ntsxaaígííKéyah Dańlínídę́ę́ʼ
tsídii yáłtiʼí bitsiiyah yágo dootłʼizhígííKéyah Dańlínídę́ę́ʼ
tsídii yáłtiʼí bitłʼaakááʼ yágo dootłʼizhígíí
Chooyééł Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
tsídii yáłtiʼí nizhónígíí
Naakaii Dootłʼizhii Bikéyahdę́ę́ʼ
tsídii yáłtiʼí dinilbáhígííTsídii yáłtiʼí bizééjíjinígííTsídii yáłtiʼí bitsiiʼ diłhiłgo łibáhígííNáátsʼózídę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bitsiiʼ łibáhígííTsídii yáłtiʼí bitsiiʼ tsédídéhígííTsídii yáłtiʼí bitʼaʼ diłhiłgo dootłʼizhígííTsídii yáłtiʼí bitseeʼ diłhiłgo dootłʼizhígííTsídii yáłtiʼí bizééʼ halzhinígííNáátsʼózídę́ę́ʼ tsídii yáłtiʼí bitéél halchíʼígííTsídii yáłtiʼí bitseeʼ nineezígíí( Tsídii yáłtiʼí bitseeʼ nteelígíí)Tsídii yáłtiʼí binághah noodǫ́zígíí
( Tsídii yáłtiʼí yázhí)( Tsídii yáłtiʼíchilí)

Łeesdísí Bikéyahdę́ę́ʼ tsídii yádaałtiʼí


Łeesdísí Bikéyahdę́ę́ʼ
tsídii yáłtiʼí diłhiłígííŁeesdísí Bikéyahdę́ę́ʼ
tsídii yáłtiʼí łibáhígíí
Tsídii yáłtiʼí doo naatʼáʼii

Template-question.svg Díigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{Ts-yáłtiʼí-nav}}

{{Ts-yáłtiʼí-nav|left}}


Navbox: {{Ts-yáłtiʼí}}

Nááná...