Jump to content

Bee álnééhí:Chʼał-dichʼízhí-íi-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Dahináanii Naaldeehii Bidoh Dahólónígíí Bikʼiiz Naakiígíí Bííghą́ą́stsʼǫǫd Dahólónígíí Bitsiitsʼiin Dahólónígíí Bíígháán Dahólónígíí Biyaatsʼiin Dahólónígíí Biyáázh Tsʼǫʼasánígíí Chʼał Tsinlátah chʼał dóó bikʼéí Chʼał dichʼízhí
Chʼał dichʼízhí íiyisígíí


Chʼał dichʼízhí łichíiʼgo łikizhígíí
Chʼał dichʼízhí dootłʼizhígííChéchʼiltah chʼał dichʼízhí


Chʼał dichʼízhí łibá dóó łigaaígííChʼał dichʼízhí łibáhígíí
Halgai Hóteeldę́ę́ʼ chʼał dichʼízhíNáhookǫs biyaadę́ę́ʼ chʼał dichʼízhí
Haʼaʼaahdę́ę́ʼ chʼał dichʼízhíAkałii Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał dichʼízhí dibéłchíʼígíí


Tsédeeshzha Dziłtah chʼał dichʼízhíTódíkǫ́ǫ́zh bibąąh chʼał dichʼízhí
Ahééháshį́į́hdę́ę́ʼ chʼał dichʼízhíAkałii Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dichʼízhí łibáhígíí


Ahééháshį́į́hdę́ę́ʼ dziłtah chʼał dichʼízhíChʼał dichʼízhí łizhinígííGah Bikeeʼ Taah Yíʼáhídę́ę́ʼ chʼał dichʼízhíDíigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{Chʼał-dichʼízhí-íi-nav}}

{{Chʼał-dichʼízhí-íi-nav|left}}


Navbox: {{Chʼał-dichʼízhí-íi}}

Nááná...