Bee álnééhí:Sǫʼłóóʼ-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Dahináanii Naaldeehii Bidoh Dahólónígíí Bikʼiiz Naakiígíí
Bikágí Daʼawoshígíí

Gaantsʼósí

Gaantsʼósí diʼilígííGaantsʼósí bitsiin hólóní

Sǫʼ łóóʼ

Sǫʼ łóóʼ bigaan dadiʼilígíí
Sǫʼ łóóʼ bigaanłání
Sǫʼ łóóʼ ntsaaígííSǫʼ łóóʼ dichʼízhíSǫʼ łóóʼ íiyisígííSǫʼ łóóʼ dilwoʼígííSǫʼ łóóʼ bigaan hastáníSǫʼ łóóʼ łichíʼígíí


Sǫʼ łóóʼ diwozhígííSǫʼ łóóʼ ashdlaʼgóó adeezʼáhíSǫʼ łóóʼ ditánígííSǫʼ łóóʼ bizęęs dahólóníSǫʼ łóóʼ naashchʼąąʼígííSǫʼ łóóʼ dijoolígíí
Sǫʼ łóóʼ bigaan ádaałtsʼósíSéítah sǫʼ łóóʼ
Sǫʼ łóóʼ bigaanézí

Táłtłʼááh adijiłii


Táłtłʼááh chʼoshtsoh chʼééh digháhii

Táłtłʼááh chʼoshtsoh chʼééh digháhii nineezígííTáłtłʼááh chʼoshtsoh chʼééh digháhii bitsʼáoztʼaʼłáníTáłtłʼááh chʼoshtsoh tąądee naʼałkǫ́ʼígííTáłtłʼááh chʼoshtsoh chʼééh digháhii dichʼízhígíí

Díigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{Sǫʼłóóʼ-nav}}

{{Sǫʼłóóʼ-nav|left}}


Navbox: {{Sǫʼłóóʼ}}

Nááná...